"A-Geo", SIA

  1. 29128257
  2. info@a-geo.lv
  3. ageo.lv
  4. andrejs.veliks

Juridiskie dati

  1. 43603047282

Kredītvēsture

Apraksts

SIA "A-GEO” ir mērniecības uzņēmums, kas dibināts 2011. gadā un sniedz zemes ierīcības, ģeodēziskos un kadastrālās uzmērīšanas pakalpojums gan juridiskām, gan fiziskām personām visā Latvijā, ka arī veic darbus ārpus Latvijas Republikas robežām.
Vairāk

Atslēgvārdi

Mērniecība, mērniecības darbi, mērnieki, mērnieks, mērniecības
kompānija, mērniecības firmas, mērniecības pakalpojumi, mērnieku
pakalpojumi, topogrāfija, topogrāfijas darbi, topogrāfiskā izpēte,
topogrāfiskais plāns, topogrāfs, topogrāfisko plānu izstrāde,
topogrāfiskie plāni, topogrāfiskā uzmērīšana, topo karte, ģeodēzija,
ģeodēzists, ģeodēziskie darbi, ģeodēzijas pakalpojumi, kartogrāfija,
kartogrāfs, detālplānojumi, detālplānojums, 3D topogrāfiskais
modelis, kadastrālā uzmērīšana, zemes kadastrālā uzmērīšana,
zemes ierīcība, ierīcības projekts, zemes ierīcības projekts,
zemes mērīšana, zemes uzmērīšana, zemes instrumentālā uzmērīšana,
uzmērīšana, zemes robežu plāni, robežplāns, robežplāni, izpildshēmas,
izpilduzmērījumi, izpilduzmērījumu veikšana, izpildmērījumi,
robežu uzmērīšana, būvasis, būvasu ierīkošana, būvasu nospraušana,
ēku būvasis, ēku būvasu nospraušana, būves uzmērīšana, apsekošanas
akts, zemes robežu plāns, neatbilstības akts, platības aktualizācija,
situācijas aktualizācija, stigošana, robežstrīds, robežlīniju
atjaunošana, robežu noteikšana, robežu noteikšana apvidū, komunikāciju
uzmērīšana, apgrūtinājumu plāns, platību aprēķināšana, situācijas
elementu uzmērīšana, nivelēšana, dīķa nodošana ekspluatācijā,
ēkas nodošana ekspluatācijā, karjera nodošana ekspluatācijā,
karjeru izstrādes tilpuma aprēķins, derīgo izrakteņu tilpuma aprēķins,
tilpumu un laukumu uzmērījumi, tilpummērījumi, inženierkomunikāciju
nospraušana, inženierizpēte, karjeru izpēte. Celtniecība, remonts,
renovācija, rekonstrukcija.

Vairāk

Mājas lapa internetā

Reklāma abc katalogā