Kontakti

 1. 67500180

Juridiskie dati

 1. 40003236001
 2. 20.12.1994
 3. Rīga, Jelgavas iela 90, LV-1004
 4. 2016
 5. 5

BIS.GOV.LV informācija

 1. Arhitekta prakse
 2. Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze
 3. Būvprojektu konstrukciju ekspertīze
 4. Ceļu būvdarbu būvuzraudzība
 5. Ceļu būvprojektu ekspertīze
 6. Ceļu projektēšana
 7. Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
 8. Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu būvuzraudzība
 9. Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
 10. Elektroietaišu būvprojektu ekspertīze (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 11. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 12. Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 13. Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 14. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība
 15. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana
 16. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze
 17. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
 18. Hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība
 19. Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana
 20. Inženierizpēte
 21. Meliorācijas sistēmu projektēšana
 22. Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība
 23. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
 24. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana
 25. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze
 26. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana
 27. Tiltu būvdarbu būvuzraudzība
 28. Tiltu projektēšana
 29. Ēku būvdarbu būvuzraudzība
 30. Ēku būvdarbu vadīšana
 31. Ēku konstrukciju projektēšana
 32. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzība
 33. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana
 34. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu ekspertīze
 35. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana
 36. Arhitekta prakse
 37. Ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
 38. Elektroietaišu projektēšana
 39. Jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
 40. Tiltu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
 41. Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
 42. Ēku konstrukciju projektēšana
 43. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
 44. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana
 45. 3257-R
 46. 2018. gada 31. maijam
 47. Aktīvs