Kontakti

 1. 67500180

Juridiskie dati

 1. 40003236001
 2. 20.12.1994
 3. Rīga, Jelgavas iela 90, LV-1004
 4. 2016
 5. 5

BIS.GOV.LV informācija

 1. Arhitekta prakse
 2. Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze
 3. Būvprojektu konstrukciju ekspertīze
 4. Ceļu būvdarbu būvuzraudzība
 5. Ceļu būvdarbu vadīšana
 6. Ceļu būvprojektu ekspertīze
 7. Ceļu projektēšana
 8. Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
 9. Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu būvuzraudzība
 10. Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
 11. Elektroietaišu būvprojektu ekspertīze (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 12. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 13. Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 14. Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 15. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība
 16. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana
 17. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze
 18. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
 19. Hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība
 20. Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana
 21. Inženierizpēte
 22. Meliorācijas sistēmu projektēšana
 23. Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība
 24. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
 25. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana
 26. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze
 27. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana
 28. Tiltu būvdarbu būvuzraudzība
 29. Tiltu projektēšana
 30. Ēku būvdarbu būvuzraudzība
 31. Ēku būvdarbu vadīšana
 32. Ēku konstrukciju projektēšana
 33. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzība
 34. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana
 35. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu ekspertīze
 36. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana
 37. Arhitekta prakse
 38. Ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
 39. Elektroietaišu projektēšana
 40. Jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
 41. Tiltu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
 42. Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
 43. Ēku konstrukciju projektēšana
 44. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
 45. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana
 46. 3257-R
 47. 2018. gada 31. maijam
 48. Aktīvs