Kontakti

  1. 64707491

Juridiskie dati

  1. 90009114839

Atslēgvārdi

Būvvaldes, būvprojekti, Valkas novada dome, projektu saskaņošana, būvatļauju
izsniegšana, būvatļaujas, Strenču novads, Valkas novads, pašvaldības
iestāde, būvinspektors, būvtehniķis, būvvaldes ainavu arhitekts, arhitekts,
būvniecības procesu kontrole, būvniecības procesu uzraudzība, pakalpojumus
sniedz Valkas pilsētā, pakalpojumus sniedz Valkas pagastā, sniedz palakpojumus
Vijciema pagastā, sniedz pakalpojumus Ērģemes pagastā, sniedz pakalpojumus
Kārķu pagastā, pakalpojumus sniedz Zvārtavas pagastā, sniedz pakalpojumus
Strenču pilsētā, sniedz pakalpojumus Sedas pilsētā, pakalpojumus sniedz
Jērcēnu pagastā, pakalpojumus sniedz Plāņu pagastā, normatīvie akti,
atbilstība normatīvajiem aktiem, būvvaldes darbinieki, atbildes uz
jautājumiem, ar būvniecību saistīti jautājumi, būvniecības procesi,
saskaņošana, regulēt būvniecības procesus, regulē būvniecības procesus,
pārzināt būvniecību, pārzināt būvniecību visās stadijās, projekta izstrāde,
projekta akceptēšana, tehniskie noteikumi, pieņemt ekspluatācijā, pārzināt
būvniecību teritorijas robežās, koordinēt būvniecību teritorijas robežās,
būvniecības ierīcība, zemes ierīcība, būvniecības dokumenti, teritoriālplānojumu
izvērtēšana, zemes ierīcības ierosināšana, detālplānojumu ierosināšana,
jaunu teritoriālplānojumu ierosināšana, noteikumu izstrādāšana, noteikumu
grozījumu izstrādāšana, vides vizuālās noformēšanas noteikumu ievērošana,
organizēt līdzsvarotas vides veidošanas publisku apspriešanu, organizēt
būvniecības ieceru publisku apspriešanu, piedalīties konkursu organizēšana,
piedalīties cenu aptauju organizēšanā, piedalītieskonkursu komisiju
darbā, pieprasīt būvuzraudzību, pieprasīt autoruzraudzību, organizēt
būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, izskatīt fizisko personu iesniegumus,
izskatīt juridisko personu iesniegumus, reģistrēt būvniecības pieteikumus,
sniegt rakstiskus atzinumus par būvniecības iecerēm, sniegt motivētus
atteikumus par būvniecības iecerēm, apkopot būvprojektēšanai pieprasītos
dokumentus, sagatavot būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus, izsniegt
būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus, izskatīt iesniegtos būvprojektus,
akceptēt iesniegtos būvprojektus, iesniegt akceptētos būvprojektus
saskaņošanai domē, izsniegt būvatļaujas, izsniegt vides vizuālās noformēšanas
atļaujas, kārtot ar būvvaldes darbību saistīto materiālu arhīvu, kārtot
ar būvvaldes darbību saistīto dokumentu arhīvu, būvvaldes arhitekta
būvprojektu eksemplāru uzskaite, izdot izziņas zemesgrāmatām.
Vairāk