Kontakti

  1. 29208566
  2. 64232623
  3. vm@mikronet.lv

Juridiskie dati

  1. 44103030828
  2. LV44103030828
  3. "SEB banka"
  4. LV85UNLA0050004013957
  5. 23.02.2004
  6. Valmiera, Rīgas iela 45A, LV-4201

Apraksts

SIA "Vidzemes mērnieks" nodarbojas ar topogrāfiskajiem, inženierģeodēziskajiem darbiem, apakšzemes komunikāciju apsekošanu un digitālo uzmērīšanu, izmantojot modernākās mūsdienu tehnoloģijas. Uzņēmums dibināts 2004. gada 23. Februārī un 2004. gada 11. maijā uzņemts Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijā. Pie mums strādā augsti kvalificēti darbinieki mērniecības jomā, kas pastāvīgi pilnveido savas zināšanas. Mums ir liela pieredze sarežģītu mērniecības projektu izpildē. 
Vairāk

Atslēgvārdi

Vidzemes mērnieks, mērniecība, mērnieki, mērnieks, zemes ierīkotājs,
sertificēti mērnieki, zemes mērīšana, zemes uzmērīšana, mērniecības
pakalpojumi, mērnieku pakalpojumi, mērniecības firmas, topogrāfija,
topogrāfiskā uzmērīšana, ģeodēzija, izpildmērījumi, izpilduzmērījumi,
detālplānojumi, detālplānojums, zemes ierīcības projekti, zemes
ierīcība, robežu uzmērīšana, zemes kadastrālā uzmērīšana,
kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu plāni, zemes robežu noteikšana,
robežu strīdu risināšana, robežstrīdu risināšana, zemes ierīcības
projektu izstrāde, ainavu arhitektūra, dārza dizains, ainavu dizains,
ainavu arhitekti, ainavu arhitektūra un plānošana, labiekārtojumu
projektēšana, būvasu nospraušana, inženierkomunikāciju nospraušana
dabā, ceļu un ielu nospraušana dabā, inženierģeodēziskie darbi,
inženierģeodēzija, apakšzemes komunikāciju uzmērīšana, apakšzemes
komunikāciju apsekošana, topogrāfiskās informācijas datu bāzes
uzturēšana, GeoTOPO, aero fotografēšana, aerofoto, aero foto, aero
filmēšana, filmēšana no gaisa, ortofoto, topo karte, lokālplānojums,
lokālplānojumi, lokālplānojumi Vidzemē, lokālplānojumi Valmierā,
mērnieki Vidzemē, mērnieki Valmierā, mērniecība Vidzemē, mērniecība
Valmierā.
Vairāk

Mājas lapa internetā