Contacts

 1. +371 29604089

Legal data

 1. 40003776456
 2. 19.10.2005
 3. Rīga, Dēļu iela 4, LV-1004
 4. 2016
 5. 2

BIS.GOV.LV information

 1. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 2. Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 3. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
 4. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana
 5. Ēku būvdarbu būvuzraudzība
 6. Ēku būvdarbu vadīšana
 7. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzība
 8. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana
 9. Arhitekta prakse
 10. Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
 11. 7565-R
 12. 2018. gada 31. maijam
 13. Aktīvs