Zemes ierīcība, zemes dienests, ģeodēzija, ģeoloģija