Latvijas Amatniecības kameras amata meistari

Uzvārds, vārdsTālr. Nr.Speciālists
Sungaila Staņislovst. 29412057Skursteņslaucītājs
Ādmine Laurat. 26050154Būvmākslas mantojuma restaurators
Alksnītis Vilmārst. 29403691Dekoratīvo būvelementu veidotājs
Andersons Arnist. 29996988Galdnieks
Ansons Mārtiņšt. 20018949Krāšņu podnieks
Apīnis Aldist. 29137415Mēbeļu galdnieks
Apsītis Aldist. 29490969Namdaris
Apsītis Artūrst. 29257954Transporta līdzekļu krāsotājs
Armuševics Valdist. 29501341Skursteņslaucītājs
Baburs Normundst. 26269215Skursteņslaucītājs
Baburs Olafst. 29459891Skursteņslaucītājs
Bambis Mārist. 29242316Skursteņslaucītājs
Baņķis Igurdst. 29430282Kokgriezējs
Baņķis Igurdst. 29430282Mēbeļu galdnieks
Baraņņikovs Viktorst. 29284278Transporta līdzekļu krāsotājs
Belševics Aleksandrst. 29113747Kalējs
Bergs Ērikst. 29194044Namdaris
Berņickis Jurist. 28682750Galdnieks
Bērziņš Agrist. 29456790Krāšņu podnieks
Bērziņš Raimondst. 29406135Mēbeļu galdnieks
Betaka Initat. 29448021Dekoratīvo būvelementu veidotājs
Biezais Gintst. 28347821Namdaris
Biezais Gintst. 28347821Būvmākslas mantojuma restaurators
Birnbaums Jurist. 29436848Skursteņslaucītājs
Blūms-Blūmanis Mārist. 29111681Būvgaldnieks
Bogdanovs Andrejst. 29245067Krāšņu podnieks
Bolšteins Aļģirdst. 28668446Skursteņslaucītājs
Brakmanis Guntist. 29232522Skursteņslaucītājs
Brikmanis Gintist. 29509019Namdaris
Brikmanis Gintist. 29509019Būvmākslas mantojuma restaurators
Brokāns Raimondst. 29250328Skursteņslaucītājs
Bučkovskis Rolandst. 29128269Galdnieks
Buliņš Jānist. 26523896Skursteņslaucītājs
Burmeisters Pāvelst. 29277707Autoelektriķis
Cvetkovs Sandist. 25955518Krāšņu podnieks
Dālbergs Atist. 29567576Mēbeļu galdnieks
Daugina Ilzet. 29887816Daiļkrāsotājs
Daukša Jānist. 29413488Galdnieks
Derbeņovs Vadimst. 29711774Sanitārtehniķis
Drīksne Dairist. 29643342Skursteņslaucītājs
Dubrovs Ervīnst. 29114066Namdaris
Dumbrājs Aivarst. 29287059Transporta līdzekļu krāsotājs
Dzelme Inesist. 26906693Sausās būves montieris
Dzelme Veltat. 28349082Ēku krāsotājs
Eņģelis Andist. 29175967Namdaris
Everts Alfonst. 29553407Skursteņslaucītājs
Farnasts Valterst. 29494937Koka karkasa būves speciālists
Feldbergs Ivarst. 29264261Akmeņkalis
Feldbergs Sergejst. 29221066Akmeņkalis
Frinde Ainārst. 29160906Būvgaldnieks
Granskis Aivarst. 29164198Autoelektriķis
Grigorovičs Arnist. 26164211Namdaris
Grīnbergs Aivarst. 22033025Koka modeļu izgatavotājs
Grosbergs Agrist. 26563054Skursteņslaucītājs
Grūbe Ivarst. 26539237Skursteņslaucītājs
Gulbe Kristīnet. 26251231Daiļkrāsotājs
Hudobkins Aleksandrst. 22335730Būvgaldnieks
Janmers Guntist. 29414533Autoelektriķis
Japiņš Jurist. 29422679Kalējs
Jarmuševičs Genādijst. 29435362Galdnieks
Javorskis Raimondst. 29554322Kokgriezējs
Jurjāns Ilmārs t. 26565513 Jumiķis
Jurķis Kristapst. 29957995Būvgaldnieks
Kalniņš Klaidst. 26541155Namdaris
Kanaviņš Ērikst. 29376933Mēbeļu galdnieks
Kandevics Voldemārst. 29273879Akmeņkalis
Kāpostiņš Raimondst. 26566097Skārdnieks
Kārņups Ivarst. 29614592Namdaris
Kazāks Vilnist. 29387388Mēbeļu galdnieks
Kists Brunot. 29138456Koka karkasa būves speciālists
Kokins Jānist. 26039379Akmeņkalis
Kokle Andrejst. 29144303Galdnieks
Kokle Uldist. 29241124Mēbeļu galdnieks
Konstantīns Saranst. 29792002Autoelektriķis
Koziorovs Aleksejst. 25445554Slēdzeņu atslēdznieks
Krāģe Lindat. 26432537Būvmākslas mantojuma restaurators
Krampe Ilmārst. 27806906Jumiķis
Krolls Kārlist. 29426086Namdaris
Krūmiņš Edvīnst. 29440243Būvmākslas mantojuma restaurators
Krūms Sigurdst. 29194612Krāšņu podnieks
Kudrjavskis Georgijst. 29436676Skursteņslaucītājs
Kuršinskis Intarst. 26368719Mēbeļu galdnieks
Kušķis Andist. 29123983Dekoratīvo būvelementu veidotājs
Ķiņķeris Vilnist. 29424339Jumiķis
Lācis Edvīnst. 29478990Būvgaldnieks
Lācis Vladimirst. 29100955Autoelektriķis
Lapa Gintst. 29117348Skārdnieks
Lapiņš Armandst. 26463190Autoelektriķis
Lapiņš Artūrst. 29413172Būvmākslas mantojuma restaurators
Laurinovičs Jānist. 26598671Namdaris
Lazarevs Sergejst. 29606274Jumiķis
Leicāns Raimondst. 26101904Galdnieks
Leons Jurist. 29155897Koka karkasa būves speciālists
Liede Armandst. 29268323Jumiķis
Liepa Inetat. 26552449Daiļkrāsotājs
Ļuta Viktorst. 29234514Bruģētājs
Maļinovskis Vilnist. 29528881Galdnieks
Martinsons Jānist. 26521576Autoelektriķis
Matvejevs-Graudiņš Vladimirst. 29417454Galdnieks
Mazcirītis Guntist. 29294493Galdnieks
Mednis Aigarst. 29430417Galdnieks
Mednis Ilgonist. 29448133Galdnieks
Mežals Egilst. 29141413Koka karkasa būves speciālists
Miklaševiča Sandrat. 29214330Ēku krāsotājs
Miķelsons Gundarst. 29466804Būvgaldnieks
Mileiko Edvīnst. 29195993Koka karkasa būves speciālists
Muižnieks Vilnist. 29515850Namdaris
Muižnieks Vilnist. 29515850Būvmākslas mantojuma restaurators
Muravskis Ārijst. 29116695Būvgaldnieks
Naidenovs Igorst. 29263772Būvgaldnieks
Nete Sandist. 29466335Koka karkasa būves speciālists
Niedols Mārist. 29125213Būvgaldnieks
Noviks Aigarst. 26476325Mēbeļu galdnieks
Oleksāns Aivarst. 29459776Kalējs
Opmanis Uldist. 26116821Sila mēbeļu modelētājs
Orlovska Inārat. 29274921Ēku krāsotājs
Orlovskis Sandijst. 29257642Ēku krāsotājs
Orols Aigarst. 29480447Galdnieks
Paegle Sandist. 29627578Daiļkrāsotājs
Pandars Guntist. 29297584Akmeņkalis
Pāns Artūrst. 26103705Sila mēbeļu modelētājs
Pāns Jurist. 26344652Galdnieks
Pavlovs Vilist. 29140210Transporta līdzekļu krāsotājs
Permaņickis Mārist. 29499880Mēbeļu galdnieks
Peslaks Edmundst. 29238970Kalējs
Pētersons Gundarst. 29423465Skursteņslaucītājs
Petraitis Gentost. 27820674Koktēlnieks
Pileņģis Jānist. 29297242Jumiķis
Platā Madarat. 29165122Būvmākslas mantojuma restaurators
Platais Rihardst. 26478445     Būvmākslas mantojuma restaurators
Platais Valdis Jānist. 29392991Būvmākslas mantojuma restaurators
Pleišs Vairist. 28204165Skārdnieks
Plešaunieks Andrejst. 29209037Koktēlnieks
Plokšta Arvīdst. 29233376Daiļkrāsotājs
Ponomarjovs Aleksandrst. 29708898Autoelektriķis
Priede Svetlanat. 20204076Ēku krāsotājs
Priežčiekure Sandrat. 26594840Daiļkrāsotājs
Priežčiekurs Zigfrīdst. 29168535Kokgriezējs
Prikulis Jānist. 27082834Kokgriezējs
Pušpurs Jānist. 29409562Transporta līdzekļu krāsotājs
Puzirevskis Jurijst. 29105372Mēbeļu galdnieks
Radele Aivat. 29249397Ēku krāsotājs
Regža Aivarst. 29447828Akmeņkalis
Reinsons Ralfst. 29572820Autoelektriķis
Roga Ainist. 29466538Transporta līdzekļu krāsotājs
Romulis Andrist. 29457398Krāšņu podnieks
Romulis Valdist. 26542494Krāšņu podnieks
Rozentāls Andrist. 29322500Galdnieks
Rozevskis Mārist. 29185770Galdnieks
Rudzis Oskars                        t. 26411280Skursteņslaucītājs
Rūrāns Aigarst. 29837650Koktēlnieks
Rūrāns Ivarst. 28260338Koktēlnieks
Sala Tālist. 29474508Namdaris
Salaks Raimondst. 29419258Mēbeļu galdnieks
Salenieks Ingust. 29660123Skursteņslaucītājs
Skribnovskis Sandrst. 29450290Akmeņkalis
Smirnovs Gunvaldist. 28339711Galdnieks
Sniedze Jānist. 29576376Skārdnieks
Soms Dainist. 29254957Galdnieks
Spārītis Jansons Jurist. 29115769Skārdnieks
Spēlmanis Viktorst. 29786719Skursteņslaucītājs
Spila Ivot. 29252427Dekoratīvo būvelementu veidotājs
Sprancis Mārist. 29236919Kalējs
Sprukts Aivarst. 29206814Skārdnieks
Stradiņš Andrst. 29904999Namdaris
Stradiņš Harijst. 26477705Dabīga koka apstrādātājs
Strazdiņš Arnoldst. 29235464Krāšņu podnieks
Strušus Andrist. 29716797Ēku krāsotājs
Strušus Andrist. 29716797Flīzētājs
Strušus Andrist. 29716797Jumiķis
Studens Jānist. 26438160Būvgaldnieks
Sumerags Dinst. 29256577Mucenieks
Šakalis Tautvidst. 26559727Kokgriezējs
Šeibaks Jurģist. 28620461Sila mēbeļu modelētājs
Šille Egilst. 29406871Būvgaldnieks
Šiškins Igorst. 29744468Skursteņslaucītājs
Šodnaks Jānist. 29695271Dekoratīvo būvelementu veidotājs
Tīģeris Raimondst. 26514846Skursteņslaucītājs
Vācietis Ansist. 28249559Koktēlnieks
Vagners Guntarst. 29192576Akmeņkalis
Vahruševs Andrejst. 20220697Skārdnieks
Vaivars Vilnist. 29272061Namdaris
Vaivods Jānist. 29224683Kalējs
Vaļevko Viktorst. 29577852Mēbeļu galdnieks
Vanadziņa Intat. 29460785Būvmākslas mantojuma restaurators
Vanags Jurist. 29287272Skursteņslaucītājs
Vāverāns Raimondst. 26453177Skārdnieks
Vecums-Veco Robertst. 29268708Dekoratīvo būvelementu veidotājs
Veinbergs Andrist. 29225047Sausās būves montieris
Vidzickis Rihardst. 26532556Dabīga koka apstrādātājs
Vīksne Ērikst. 29246817Transporta līdzekļu krāsotājs
Vilcāns Varist. 29557116Skursteņslaucītājs
Vilde Mārtiņšt. 29284946Mēbeļu galdnieks
Vilmanis Andrejst. 29187546Namdaris
Viļamas Jurist. 29273407Galdnieks
Vincevičs Oskarst. 26443005Kalējs
Vītols Vilnist. 29480871Skursteņslaucītājs
Voronovs Sergejst. 26845865Koktēlnieks
Zakars Arnist. 29479796Akmeņkalis
Zaķis Aldist. 26454333Skursteņslaucītājs
Zālītis Ziedonist. 26357990Namdaris
Zanders Andrist. 29439313Skursteņslaucītājs
Zariņa Elgat. 29456630Dekoratīvo būvelementu veidotājs
Zariņš Raitist. 29259434Skursteņslaucītājs
Zeļčs Jānist. 28346035Galdnieks
Zingniks Ainarst. 29427133Būvgaldnieks
Zvejnieks Raivot. 29254273Krāšņu podnieks
Zviedris Raimondst. 29516814Namdaris
(Dati uz 2015. gada 1. janvāri) Latvijas Amatniecības kamera Latvian Chamber of Crafts Handwerkskammer Lettlands Amatu iela 5, Rīga, LV -1050 Tālrunis: 67213007, fakss: 67213927 Kontaktpersona: izglītības un kvalifikācijas nodaļas vadītāja Diāna Karaša