Mēbeļu, interjera un vides dizaineri – Latvijas Dizaineru savienības biedri

Uzvārds, vārdsSertifikāta nr. / Biedra kartes nr. JomaTālruņa numurs
Asaris Visvaldis297vides dizains29299795
Bāliņa Aija 260interjeru dizains29141371
Bisenieks Armands 19interjeru, mēbeļu dizains 20608996
Blekte Antra 173interjeru dizains29264127
Blūma Natalja256/S024interjeru dizains29716331
Blūmentāls Aleksandrs118rūpnieciskais dizains67270580
Broks Andrejs 212/S009vides, interjeru, 29257663
Budze Margarita 238interjeru dizains29488541
Celms Valdis207vides dizains26552649
Circenis Aldis301interjeru, rūpnieciskais 29404986
Cīrulis Raimonds 162rūpnieciskais dizains28330343
Dimante Valija143rūpnieciskais dizains67299675
Dreimane Aiva201rūpnieciskais dizains67461205
Drīliņš Ilmārs219vides, interjeru dizains29454077
Dzērve Varis210vides, interjeru dizains29679218
Dziedātāja Nellija274/S033interjeru, mēbeļu dizains29204416
Endziņš Arvīds226/S005rūpnieciskais dizains29286090
Gagainis Juris168rūpnieciskais dizains29152771
Gilla Ruta157rūpnieciskais dizains67427220
Glūdiņš Gunārs1rūpnieciskais dizains29648110
Grants Inguna279/S038interjeru dizains, 29188874
Grase Anita 213/S006vides, interjeru dizains29536889
Grustiņa-Milbrete Ieva272/S032interjeru dizains29240240
Gūtmanis Andis241vides dizains29556526
Hermansons Mārtiņš255/S023vides, interjeru dizains29160370
Ieviņa Vīva 153/S004vides, interjeru, 26366039
Irbīte Andra172interjeru dizains29455920
Jansons Guntars258interjeru dizains   29420706
Javkina Viktorija264/S027interjeru dizains67333622
Jēkabsons Kārlis27interjeru, mēbeļu dizains29227812
Juhņēviča Iveta120vides, interjeru dizains29297714
Kalniņa Rita 262vides, interjeru dizains29286484
Kaņeps Mārcis292/S048interjeru, mēbeļu dizains29273956
Kārkliņš Jānis31rūpnieciskais dizains, 29424604
Kazāks Vilnis30dizaina teorija, 29387388
Kēberga Karīna254/S025interjeru dizains29106866
Kēbergs Jānis Edgars161vides, interjeru dizains29282927
Kleinberga Aldona82vides dizains67605940
Kokina Dzintra280/S039interjeru dizains29408606
Kontere McQuillan Vēsma223vides, interjeru dizains4748898887
Kopeikins Mihails257/S007interjeru dizains, 29190476
Kovaļenoka Rūta33mēbeļu dizains67381461
Laminska Natālija 144rūpnieciskais dizains67176528
Lediņa Dace181interjeru, mēbeļu dizains26526861
Lenkēvičs Aigars218vides dizains 29232289
Lielmane Antra233vides dizains64321630
Liepa Ināra216vides dizains29257285
Līne Inese62rūpnieciskais dizains29472266
Lūse Valentīna189rūpnieciskais dizains67012823
Māldere Ērika 246rūpnieciskais dizains29424560
Maldupe Inta177/S003vides, interjeru, 26543907
Medne Helēna202vides dizains29735367
Meždreijs Aigars 286/S044mēbeļu, rūpnieciskais, 26565554
Mitina Nataļja 289/S046interjeru dizains 29720467
Mizgirjova Gaļina263/028interjeru dizains29277474
Nasteviča Baiba271/S030vides dizains29113354
Neimane Vita 36mēbeļu dizains67610747
Ozoliņš Auseklis240mēbeļu dizains67459388
Ošenieks Guntars294/049vides dizains29542889
Palka Ieva63vides dizains29206132
Pērkone Iveta270/S031mēbeļu dizains29115681
Pētersons Miks 269rūpnieciskais dizains29466797
Piete Juris208rūpnieciskais dizains29110654
Piķis Vilnis234vides dizains29478017
Pirhs Vladimirs184rūpnieciskais dizains67025283
Platpīrs Gunārs198/S001interjeru, mēbeļu, 29453688
Plaude Kristīne282/S043interjeru, mēbeļu dizains26542159
Pomeščikova Larisa248vides, interjeru dizains26333688
Pumpura Maija39mēbeļu dizains67610253
Rācenāja Andra281/S041vides, interjeru, 29267240
Ravinska Iveta273/S035interjeru, mēbeļu dizains29449081
Riekstiņš Jānis 41mēbeļu, interjeru dizains67761642
Rubīns Imants66interjeru, mēbeļu dizains29229762
Rutkovskis Mārtiņš253vides, mēbeļu dizains29665803
Samsons Maigurs244vides, interjeru dizains29253485
Semane Valda78rūpnieciskais dizains63021111
Silapētere Ilona290interjeru dizains 26753901
Skorodjonoka Anda 285/S045interjeru dizains 29680329
Smildzers Āris 268/S029vides, interjeru dizains29106965
Staņēviča Eva291/S047interjeru dizains26346444
Straupe Jānis276/S042mēbeļu dizains29416093
Štrauhs Ričards 204vides, rūpnieciskais dizains29429742
Upītis Gints305mēbeļu restaurācija, 29428859
Vaivods Jānis288unikālais dizains29224683
Valdena Inta235vides dizains, dizaina teorija29255353
Vasiļjevs Anatolijs 97rūpnieciskais dizains67341279
Važa Māris277/S036vides, interjeru dizains26564575
Vecāns Ivars236vides, rūpnieciskais dizains29474314
Vecumniece Dzidra 45mēbeļu dizains67364453
Vijups Ingvars 259interjeru dizains29722896
Vilcāns Augusts225vides dizains29221849
Vitovska Aija 46/S002vides, interjeru dizains29222052
Zeltiņa Dace 211vides, interjeru dizains67289572
Zemzaris Alvis 252/S022vides, interjeru dizains26537673
Zirnītis Jānis 178vides dizains67702181
Zoldners Arturs15mēbeļu dizains67768948
(Dati uz 2016. gada 1. septembri)

Latvijas Dizaineru savienība
Tēriņu iela 13, Rīga, LV 1004, mob. tālr. 67616640
E-pasts: info@design.lv
www.design.lv
Kontaktpersona (valdes priekšsēdētājs): Andrejs Broks
mob. tālr. 29257663


Apzīmējumi:
S000 – sertifikāta Nr.
000 – biedra kartes Nr.