Speciālisti dārzu, parku, ainavu un teritoriju labiekārtojuma projektēšanā, ierīkošanā un kopšanā

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības Kompetences atbilstības novērtēšanas komisijas sertificētie speciālisti

Uzvārds, vārdsSertifikāta Nr.Sertificētās jomas Tālrunis
Apinis Guntars 048-2011Ainavu tehniķis-darbu vadītājs29250271
Avita Jasliņa053-2012Ainavu tehniķe-darbu vadītāja29646004
Avramenko Aļina018-2006 Ainavu arhitekte 29168858
Birznieks Ansis037-2009 Ainavu tehniķis-darbu vadītājs; parka dārznieks 29235928 
Blūms Aivars 052-2012Ainavu tehniķis-darbu vadītājs28389933
Briede (bij.Pauliņa) Ilze 046-2011Ainavu tehniķe-darbu vadītāja26429295
Cauka Dace025-2007 Ainavu arhitekte 26318928
Cukure Katrīna 054-2012Parka dārzniece26322884
Čaure Valda001-2004 Ainavu tehniķe-projektētāja   29242304 
Čepanone Gunita045-2011 Ainavu arhitekte 26187627
Draudiņa Ilze 059-2013Ainavu arhitekte26159585
Erdmane Marianna006-2005 Ainavu tehniķe-projektētāja 29459036 
Gāgane Gita022-2007 Ainavu arhitekte 29401236
Grīviņa Iveta015-2006 Ainavu arhitekte 29116486
Gūtmane Helēna 056-2013Ainavu arhitekte29642688
Hirša Inese 047-2011Ainavu tehniķe-darbu vadītāja29398333
Jonas Alise010-2005 Ainavu tehniķe-projektētāja 29258267 
Kārklevalks Mārtiņš029-2008 Ainavu tehniķis-darbu vadītājs 29474971 
Kaškure Aija002-2005 Parka dārzniece          29277393 
Keire Ruta031-2008 Ainavu tehniķe-projektētāja 26184286 
Kreicums Māris011-2005 Ainavu tehniķis-darbu vadītājs 29289890 
Ķirķe Rita033-2008 Ainavu tehniķe-projektētāja, darbu vadītāja 29425664 
Langenfelde Inga 050-2012Ainavu arhitekte29777596
Leiburgs Gvido032-2008 Ainavu tehniķis-darbu vadītājs 29135557 
Lejniece Aija027-2008 Ainavu tehniķe-darbu vadītāja 26450883 
Meļķe (bij. Rusiņa) Inguna 060-2013Ainavu arhitekte29106770
Ņitavska Natālija017-2006 Ainavu arhitekte 26442753
Rozentāle Ingūna020-2006 Ainavu arhitekte 26416413
Rukšāne Ilze 057-2013Ainavu arhitekte29407747
Runis Ģirts 058-2013Ainavu arhitekts26494758
Salzirne Žanete026-2007 Ainavu arhitekte 29288949
Sprudzāne Daiva019-2006 Ainavu tehniķe-darbu vadītāja 26479639 
Šternbergs Kārlis 049-2011Ainavu tehniķis-darbu vadītājs29474931
Šternbergs Mārtiņš043-2010 Ainavu tehniķis-darbu vadītājs, parka dārznieks 29244329 
Ūdre Madara044-2011Ainavu arhitekte29774688
Vēveris Kaspars036-2009 Ainavu tehniķis-darbu vadītājs 26525280 
Zaļā Linda035-2009 Ainavu arhitekte 27404022 

Ainavu arhitektūras nozarē strādājošie arhitekti – LAAB biedri ar Latvijas Arhitektu savienības izsniegtu arhitekta sertifikātu

Uzvārds, vārdsSertifikāta Nr.Sertificētās jomas Tālrunis
Alsiņa Ilga 10-0361Arhitekte/Specializācija: ainavu arhitektūra67517125, 26318077
Bērziņš Edgars10-0064Arhitekts/Specializācija: teritoriju plānošana 67333089, 29137229
Briķe Kristīna10-0910Arhitekte/Specializācija: ainavu arhitektūra29186773
Daugaviete Marta10-0295Arhitekte/Specializācija: ainavu arhitektūra26339522
Grundule Inese10-0088Arhitekte/Specializācija: ainavu arhitektūra29411064
Janelis Ilze Māra10-0694Arhitekte/Specializācija: ainavu arhitektūra, parku vēsturiskā izpēte67626669
Kotoviča Tatjana10-0294Arhitekte/Specializācija: arhitektūras projektēšana ainavu arhitektūra29243247
Lināre Gundega 10-0171Arhitekte/Specializācija: ainavu arhitektūra29406600
Veinberga Daiga10-0888Arhitekte/Specializācija: ainavu arhitektūra29277448
Ziemeļniece Aija10-0273Arhitekte/Specializācija: teritoriju plānošana,63020167
arhitektūras projektēšana, ainavu arhitektūra
(Dati uz 2016. gada 1. septembri)

Latvijas Ainavu arhiteku biedrība
Torņa iela 11,Rīga, LV-1050,
E-pasts: info@laab.lv
www.laab.lv