Kādas ir aptuvenās ģeoloģisko pētijumu izmaksas privātā zemes gabala izpētei?
Labdien! Vēlos uzzināt, kādas ir aptuvenās ģeoloģisko pētijumu izmaksas privātā zemes gabala izpētei? Ir veikts pētījums zemei, kura ir 20m no mana zemes gabala. Vai šie mērījumi varētu būt līdzīgi? No kā ir atkarīgas izmaksas?
Atbild:
Rinalds Smilga (valdes loceklis)
Labdien! Izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem - zemes gabala lieluma, mērķi, kam ir nepieciešama ģeoloģija, konkrētās vietas ģeoloģiskajiem apstākļiem un objekta atrašanās vietai. Ģeoloģisko pakalpojumu sniegšanas izmaksas ir, sākot no 300 EUR + PVN. Ja netālu ir veikta ģeoloģiskā izp...
Kā būtu pareizi aizbērt mazu dīķīti?
Labdien! Kā būtu pareizi aizbērt mazu dīķīti - 5 x 2m? Varbūt vajadzīgs kāda ģeodēzista atzinums, ka tas nav saistīts ar augstiem gruntsūdeņiem?
Atbild:
Edgars Peilāns
Labdien! Ģeodēzista atzinums noteikti nav vajadzīgs, tā nav viņa kompetence. Ģeodēzists var vienīgi uzmērīt situāciju pirms un pēc, vai veikt jebkādus citus mērījumus, ko paprasīs reģionālā pašvaldība lai veiktu aizbēršanas darbus.
Vēlētos uzzināt, kas var veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus?
Labdien! Vēlētos uzzināt, kas var veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus?
Atbild:
Abc.lv redakcija
Labdien! Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības kā komersanta nodarbinātā persona, individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs var veikt mērnieks.Komersants un mērnieks sadarbojas ar Valsts zemes dienestu, pamatojoties uz noslēgtu rakstisku vienošanos.
Vai zemes robežu plāns ir obligāts, pārdodot māju?
Labdien! Gribu pārdot māju. Vai man jāizveido zemes robežu plāns, ja šobrīd man tāda nav? Vai tas ir obligāti nepieciešams dokuments?
Atbild:
Edgars Peilāns
Labdien! Principā jā, taču pastāv arī iespēja šo prasību neizpildīt. Tomēr pareizi būtu izgatavot plānu. Vēl pastāv iespēja, ka plāns tomēr ir un apliecinātu kopiju var saņemt Valsts Zemes dienestā.
Ar ko būtu jāsāk vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošanas darbi?
Labdien! Sakiet, ar ko būtu jāsāk vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošanas darbi? Paldies!
Atbild:
abc.lv Redakcija
Labdien! Vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošanas darbi būtu jāsāk vispirms ar vietējo ģeodēziskā tīkla punktu apzināšanu un apsekošanu apkārtesošajā apvidū. Apsekošanas procesā būtu jānovērtē punkta tehniskais stāvoklis, sasaiste ar blakus esošajiem punktiem un, protams, jāaizpilda visu punkta apse...
Vai ar saules kolektoriem var apsildīt baseinu?
Labdien! Esmu dzirdējusi, ka ar saules kolektoriem var apsildīt baseinu, vai tas ir iespējams Latvijā un cik tas izmaksās?
Atbild:
abc.lv Redakcija
Labdien! Jā, baseinu ir iespējams apsildīt ar saules korektoriem. Par sīkāku informāciju Jums jāgriežas pie speciālistiem. Varam ieteikt vērsties pie mūsu ekspertiem - "Schuco Latvija" Mārtiņš Lauzis, martins@schueco.lv. Atbildei ir informatīvs statuss!
Kurā būvniecības posmā lietderīgi veikt ģeodēzijas darbus?
Labdien! Kurā būvniecības posmā būtu pareizi un lietderīgi pieaicināt speciālistus un veikt ģeodēzijas darbus? Vai tie jāveic obligāti?
Atbild:
abc.lv Redakcija
Labdien! Pirmais solis, kas jāveic, privātpersonai, kas vēlas sadalīt sev piederošo teritoriju, ir vajadzīgo dokumentu sagāde – īpašuma tiesību dokumenti, personu apliecinošie dokumenti. Tad jālūdz atļauja sadalīt zemi konkrētajai pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgais īpašums. Dalīšan...
Kur man būtu jāgriežas, lai sadalītu īpašumu bērniem?
Labdien! Vēlos sadalīt savu īpašumu - katram no bērniem norakstīt daļu zemes. Kur man būtu jāgriežas, lai to varētu izdarīt? Cik tas varētu izmaksāt?
Atbild:
Kristīne Caune
Labdien! Pirmais solis ir novada vai pilsētas pašvaldība, kas lemj vai zemes gabalu vispār var sadalīt un kādi ir noteikumi. Ja lēmums ir pozitīvs, jāvēršas pie mērniekiem. Par izmaksām ir grūti spriest, jo ir jāņem vērā, kur īpašums atrodas, cik liela ir zemes vienība kopumā, cik daļās sadaļa, k...
Vai pēc zemesgabala mērīšanas, attiecīgājās vietās ir obligāti jāizrok kupicas?
Labdien, Vai pēc zemesgabala mērīšanas, attiecīgajās vietās ir obligāti jāizrok kupicas? Kādēļ?
Atbild:
Kristīne Caune
Labdien! Atbilstoši 27.12.2011. MK noteikuma Nr.1019 punktam Nr.111 ir šādi: "Mērnieks ierosinātāja un attiecīgā pierobežnieka klātbūtnē ierāda vietu robežzīmju nostiprināšanai un robežstigas ierīkošanai. Ierosinātājs ierādīto robežzīmes vietu nekavējoties nostiprina ar robežzīmi. Kupicu izveid...
Vai var pārdot savu mantojumu, neatrodoties Latvijā?
Labdien! Jau 5 gadus dzīvoju Lielbritānijā, nesen aizsaulē aizgāja mani vecāki un Latvijā ir palicis 20 ha liels zemes gabals, kuru vēlos pārdot. Pašlaik man nav līdzekļi, lai atbrauktu uz dzimteni un nokārtotu visas formalitātes, bet vēlos attiecīgo zemes gabalu pārdalīt, lai daļu pārdotu. Ja es...
Atbild:
Kristīne Caune
Labdien! Šo procesu var izdarīt īpašnieks pats vai viņa pilnvarotā persona. Līdz ar to Jums jābrauc uz Latviju vai jāpilnvaro kāda uzticama persona, kurai jāuztic savas tiesības. Bet tas nav lēts prieks. Vienīgais, ja ar līgumu vienojās, ka to dara un maksā pircējs.

Rakstos atrasts: 0

Jautājumos atrasts: 15