Skolēni aicināti pieteikties LLU Jauno mērnieku un būvnieku skolām

Skolēni aicināti pieteikties LLU Jauno mērnieku un būvnieku skolām

Marta sestdienās Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) sāksies nodarbības skolēniem divās skolās - "Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola" un "Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skola" -, uz kurām aicināti vidusskolēni, kas vēlas iepazīt universitāti un savu nākotnes profesiju.

Zemes ierīcība, zemes dienests, ģeodēzija, ģeoloģija

Zemes ierīcība ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, atsevišķa nekustamā īpašuma vai zemesgabala teritorijas sakārtošana un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošana.

Rakstos atrasts: 2

Skolēni aicināti pieteikties LLU Jauno mērnieku un būvnieku skolām

Skolēni aicināti pieteikties LLU Jauno mērnieku un būvnieku skolām

Marta sestdienās Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) sāksies nodarbības skolēniem divās skolās - "Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola" un "Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skola" -, uz kurām aicināti vidusskolēni, kas vēlas iepazīt universitāti un savu nākotnes profesiju.

Jautājumos atrasts: 0