Valsts zemes dienests, Kurzemes reģionālā nodaļa, Talsu klientu apkalpošanas centrs