Ēku tehniskā apsekošana

Kopīpašums un pirmpirkuma tiesības no līdzīpašnieka skatupunkta

Kopīpašums un pirmpirkuma tiesības no līdzīpašnieka skatupunkta

Ne vienmēr dzīvē ir tā, ka cilvēkam vienam pašam pieder savs dzīvoklis, māja vai zeme. Bieži vien īpašnieki ir divi vai pat vairāki. Šāda situācija var rasties vairākos gadījumos, piemēram, ja īpašums sadalīts mantiniekiem; ja nopirkts nevis viss nekustamais īpašums, bet kāda tā domājamā daļa; ja dzīvokli iegādājas divi vai vairāki draugi vai radinieki; laulības laikā tiek iegādāts īpašums un starp laulātajiem nav slēgts laulības līgums par mantas šķirtību. Šādu īpašumu sauc par kopīpašumu.
Sāksies daudzdzīvokļu namu energoaudits

Sāksies daudzdzīvokļu namu energoaudits

Ministru kabinets apstiprinājis Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programmu 2007. - 2010. gadam. Programmas īstenošanai paredzēti 6,9 miljoni latu, no kuriem 6,6 miljoni - renovācijas darbiem, kurus paredzēts veikt 310 ēkās, un 0,2 miljoni latu energoaudita veikšanai 1120 ēkās.