abc.lv skaitļos

Lietotāji online0
Aktīvie uzņēmumi19835
Nozares raksti900
Ekspertu atbildes2513
Būvuzraudzība, būvvaldes : abc.lv

Būvuzraudzība, būvvaldes

Būvkomersantu reģistrs

Būvkomersantu reģistrs

Būvniecības likuma 10. pants nosaka, ka komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās drīkst veikt tikai tad, ja fiziskajai personai patstāvīgai darbībai izsniegts būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts un komersants reģistrēts būvkomersantu reģistrā.
Sergejs Ņikiforovs: Rīgas attīstības plānu nepieciešams pārstrādāt dziļāk un plašāk

Sergejs Ņikiforovs: Rīgas attīstības plānu nepieciešams pārstrādāt dziļāk un plašāk

Plašas sabiedrības reakcija pret daudzām jaunceltnēm Rīgā visbiežāk ir kritiska. Gandrīz vai ikviena jauna būvlaukuma parādīšanās lielākoties tiek uztverta ar aizdomām. Dažas jaunceltnes ir neiederīgas esošajā vidē – gan apbūves mēroga, gan pilsētbūvnieciskā novietojuma dēļ. Hroniski kļūst satiksmes sastrēgumi. ...
Valsts būvinspekcija

Valsts būvinspekcija

VBI ir Ekonomikas ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde, kuras izveide noteikta Būvniecības likuma 29. pantā būvniecības valsts kontroles funkciju veikšanai.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem patērētājiem drošu, nepārtrauktu piekļuvi enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, dzelzceļa transporta un – pašvaldību regulējamās nozarēs Rīgā – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Veicināt pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, sabalansēt lietotāju un ...
Pārcelšanās pabalsta saņemšanas noteikumi

Pārcelšanās pabalsta saņemšanas noteikumi

Pārcelšanās pabalsts 10 000 latu apjomā un vēl 3000 latu par katru ģimenes locekli tiek piešķirti iedzīvotājiem, ģimenēm, kas atbrīvo dzīvojamās telpas denacionalizētā namā. Tos iedzīvotāji saņem rindas (reģistrācijas) kārtībā, priekšroku dodot tiem, kas iesniegumā norādījuši jau izvēlētu ...
Nepilda līgumsaistības!

Nepilda līgumsaistības!

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra datiem apkopoti ar būvniecību saistīti uzņēmumi, par kuriem visvairāk saņemtas patērētāju sūdzības par līguma noteikumu nepildīšanu vai kuri ignorē patērētāju tiesību aizsardzības centra rīkojumus.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, kas īsteno patērētāju tiesību un interešu aizsardzību. Galvenais dokuments, uz kura pamata darbojas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, ir Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Centra darbī...
 Rīgas pašvaldības aģentūra <i>Rīgas gaisma </i>

Rīgas pašvaldības aģentūra <i>Rīgas gaisma </i>

Rīgas pilsētas apgaismojuma tīklu ekspluatē un apsaimnieko 1947.gadā dibinātais uzņēmums <i> Rīgas Gaisma </i>.
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvspeciālistu sertifikācijas centrs

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvspeciālistu sertifikācijas centrs

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvspeciālistu sertifikācijas centrs (LSGŪTIS BS SC) darbojas pie Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS), tā pārziņā ir inženieru būvprakses sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas jautājumu izskatīšana.
Ko dara būvvalde?

Ko dara būvvalde?

Būvvalde ir institūcija, kas atrodas pašvaldības pārraudzībā, tās uzdevums ir regulēt būvniecības procesus konkrētā teritorijā, pārzināt būvniecību visās tās stadijās: projekta izstrādes un akceptēšanas, tehnisko noteikumu un būvatļauju izsniegšanas stadijā, kā arī noslēdzošā kārtā, kad ...
Kas ir  <i>Rīgas ūdens</i> un kad tur jāgriežas?

Kas ir <i>Rīgas ūdens</i> un kad tur jāgriežas?

<i>Rīgas ūdens</i> ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras vienīgais īpašnieks ir Rīgas pilsētas pašvaldība. <i>Rīgas ūdens</i> darbības galvenais uzdevums ir nodrošināt pilsētas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmējsabiedrību apgā...
Grozījumi Vispārīgajos būvnoteikumos

Grozījumi Vispārīgajos būvnoteikumos

Ministru kabinets 2007. gada 26. jūnijā pieņēma grozījumus Vispārīgajos būvnoteikumos Nr.420, kas papildina 1997. gada 1. aprīļa noteikumus Nr.112 ar tādu pašu nosaukumu. Izmaiņas tika veiktas vairākās apakšnodaļās, ieviesta arī jauna sadaļa.
Būvniecības likums

Būvniecības likums

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: "Būvniecības likums"
Ko nozīmē jēdziens "ēka"?

Ko nozīmē jēdziens "ēka"?

Portāla lasītājs iesūtījis jautājumu ar lūgumu paskaidrot, ko nozīmē jēdziens "ēka". Paskaidrojam šo jēdzienu, izmantojot LR likumos izmantotos terminus un tiesu praksi.
Kādas ir patērētāja tiesības, ja sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums

Kādas ir patērētāja tiesības, ja sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums

Vai ir kāds likums, kas aizsargā mani kā mājas īpašnieku pret būvniekiem haltūrētājiem? /Ivars/ Paskaidrojumam - fragments no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma.
Būs vienkāršāka aizsargjoslu noteikšanas kārtība

Būs vienkāršāka aizsargjoslu noteikšanas kārtība

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nākotnē noteiks, ņemot vērā dabā redzamās pazīmes, piemēram, reljefu, ceļus, ielas un mežus, - vēsta "Zaļā zeme". Ja applūstošās teritorijas pēc pazīmēm dabā nevarēs noteikt precīzi, veiks inženiertehniskus aprēķinus ar desmit procentu applūduma varbūtību.
Kā aizstāvēt savas tiesības, ja būvētājs strādā nekvalitatīvi

Kā aizstāvēt savas tiesības, ja būvētājs strādā nekvalitatīvi

Pēdējos divos gados <i>Patērētāju tiesību aizsardzības centrs(PTAC)</i> saņēmis ievērojami vairāk sūdzību par būvdarbu un remontdarbu kvalitāti nekā iepriekšējos gados. Kā rīkoties, ja tiek piegādāti nekvalitatīvi būvmateriāli vai remontētājs pielaiž brāķ...
2007. gadā būvniecības jomā veiktie likumu grozījumi

2007. gadā būvniecības jomā veiktie likumu grozījumi

2007. gadā, pilnveidojot būvniecības normatīvo bāzi, liela vērība veltīta administratīvo šķēršļu samazināšanai, procedūru vienkāršošanai, lēmumu pieņemšanas atklātuma nodrošināšanai, kā arī modernizēti Latvijas būvnormatīvi, iekļaujot normatīvajos aktos jaunākām tehnoloģiskajām prasībām atbilstoš...
Ar grozījumiem Būvniecības likumā precizēts būvētāja jēdziens

Ar grozījumiem Būvniecības likumā precizēts būvētāja jēdziens

Saeima pieņēma Būvniecības likuma grozījumus, kas precizē būvētāja jēdzienu, kā arī būves, kuras šīs personas var būvēt bez būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāta, - ziņo LETA.
Palielināts naudas sods par vides piesārņošanu

Palielināts naudas sods par vides piesārņošanu

Saeima apstiprinājusi grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas palielina naudas sodus par vides piesārņošanu vai piegružošanu, - ziņo LETA.

Būvprojektus saskaņojošās institūcijas Rīgā

Lai saskaņotu būvniecības projektu Rīgā, var būt nepieciešamība griezties vairākās valsts un pašvaldības institūcijās - Satiksmes departamentā, LATVENERGO, <i>Rīgas gaisma</i> u.c.

Ministriju struktūras un amatpersonas, kuru pārziņā ir arhitektūras un būvniecības jautājumi

Šeit - Ekonomikas, Satiksmes, Kultūras un Vides ministriju un to pakļautībā esošo institūciju un amatpersonu saraksts.
Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi

Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu

Par Latvijas Būvniecības padomi

Rīkojums par Latvijas Būvniecības padomes sastāvu