Komunikāciju ierīkošanas izmaksas 2017/2018

Būvdarbu nosaukums  Mērvienība     Vienības izmaksas, euro
Laika norma Darba samaksas līkme min Darba alga par vienību (EUR) Būvizstrādājumu izmaksas (EUR) Mehānismu izmaksas (EUR)
Iekšējie ūdensvadi (bez aprīkojuma) ēkas m2 0,51 0,65 - 6,7 3,42 - 4,36 8,49 - 12,74 0,21 - 0,39
Iekšējie kanalizācijas vadi (bez aprīkojuma) ēkas m2 0,34 0,51 - 6,7 2,28 - 3,42 5,63 - 18,54 0,26 - 0,42
Apkure (bez katlu iekārtas) ēkas m2 0,39 0,73 - 6,7 2,61 - 4,89 12,79 - 18,5 0,59 - 0,94
Vēdināšana ēkas m2 1,8 2,9 - 6,7 12,06 - 19,43 14,3 - 119,3 3,2 - 6,4
Gaisa kondicionēšana ēkas m2 0,3 0,65 - 6,7 2,01 - 4,36 13,69 - 18,41 0,73 - 1,44
Iekšējie elektrotehniskie darbi (bez gaismekļiem) ēkas m2 0,8 1,85 - 6,7 5,36 - 12,4 11,74 - 26,3 1,12 - 3,2
Iekšējie vājstrāvas darbi ēkas m2 0,15 0,6 - 6,7 1,01 - 4,02 4,2 - 14,98 0,04 - 0,17
Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ēkas m2 0,28 0,49 - 6,7 1,88 - 3,28 6,2 - 12,9 0,08 - 0,19
 
Piezīmes

1. Darba algā ietverti valsts noteiktie darba algas nodokļi un nodevas
2. Būvizstrādājumu cenas var precizēt tikai pēc projekta detalizētas izstrādāšanas, kad ir saskaņoti būvniecības apstākļi, apjomi, derīguma nosacījumi un sarežģītības pakāpe.
3. Vienības cenās nav iekļauti virsizdevumi (papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas), būvdarbu veicēja peļņa un pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
4. Cenas ir noteiktas saskaņā ar Latvijas būvnormativiem un tirgus situācijas apstakļiem
5. Cenas ir orientējošas - atsevišķu pakalpojumu cenas var atšķirties no tabulā uzrādītajām, atkarībā no pakalpojuma sniegšanas kvalitātes, ātruma un sarežģījumiem
6. Cenas precīzāk atbilst liela apjoma pasūtījumiem.

Būvizmaksas sagatavoja:

"Bazis Solutions", SIA, Tāmēšanas birojs
( 371) 237 77 237
info@bazis.lv

http://www.bazis.lv 

 

 

Saistītie nozares uzņēmumi