"Panasonic AQUAREA" – revolūcija apkures tehnikas tirgū
Latvijā energonesēju cenas praktiski jau sen ir kļuvušas vienādas ar pasaules cenām. Attiecīgi strauji ir pieaugušas apkures izmaksas. Mājas apkures izdevumi Latvijā ieņem vidējas ģimenes budžeta ievērojamu daļu. Tieši tāpēc tagad ir tik svarīga pareiza apkures sistēmas izvēle, jo no šīs izvēles ir atkarīgs, kādas summas Jums būs jātērē ērtībām un komfortam Jūsu mājā.

Apkures izdevumu atšķirības, izmantojot dažādas sistēmas, var būt samērā ievērojamas (it sevišķi ņemot vērā māju ekspluatāciju daudzu gadu garumā). Par kādām summām var būt runa? Kā apkures izdevumi izmainās atkarībā no siltuma avota? Cik svarīga ir pareiza izvēle? Mēģināsim atbildēt uz šiem jautājumiem, ņemot kā piemēru konkrētu reālu māju.

Apskatīsim konkrētas mājas (200m²) reālas ekspluatācijas rezultātus (2013./2014. gada sezona). Mājai ir tipiska Latvijai konstrukcija – fibo bloki + 100 mm putuplasts. Mājai ir divi stāvi, pirmais stāvs – siltas grīdas, otrais stāvs – radiatori (1. zīmējums). Atrašanas vieta – Ķekava. Mājā dzīvo jauna ģimene ar mazu bērnu. Apkuri un karstu ūdeni nodrošina gaiss-ūdens siltumsūknis "Panasonic AQUAREA T-CAP SXF12". Siltumsūknis ir apgādāts ar atsevišķu elektroskaitītāju un siltuma skaitītāju. Tas ļauj novērtēt siltuma enerģijas daudzumu, kas tiek saražots mājas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai (siltuma skaitītājs), kā arī reālus elektroenerģijas patēriņus (attiecīgi arī naudu), saražojot šo siltuma daudzumu (elektroskaitītājs).Māja ir ekspluatācijā no 2013. gada oktobra. Ekspluatācijas rezultāti ir doti 2. zīmējumā. Apkurei un kārsta ūdens sagatavošanai gada laikā (no 2013. gada novembra līdz 2014. gada oktobrim) dotajai mājai bija nepieciešams 27833 kWh siltums (sk. siltuma skaitītāja rādījumus).
Šā siltuma saražošanai "Panasonic AQUAREA" gaiss-ūdens siltumsūknis gadā patērēja 8118 kWh elektrības (sk. elektroskaitītāja rādījumus), kas izmaksāja 1234 EUR (1 kWh = 0,152 EUR) vai vidēji 103 EUR/mēnesī. 200m² mājai ar lielu kārstā ūdens patēriņu tas pats par sevi ir labs rezultāts! (Pēc jaunā tarifa 1 kWh = 0,16 EUR (tarifs 600) šie izdevumi pieaug par 5 EUR/mēn. (vai par 5 %), kas, pēc mūsu uzskata, nav principiāli.)

Bet cik būtu jāmaksā mājas īpašniekam, ja šo pašu siltuma daudzumu – 27833 kWh – saražotu, izmantojot citus siltuma avotus?

Kā alternatīvi siltuma avoti dotai mājai varētu būt:
- maģistrālā gāze;
- LPG (sašķidrinātā gāze);
- granulas;
- dīzeļdegviela;
- elektrība;
- ģeotermālais (zemes) siltumsūknis.

Cietā kurināmā katls (ogles, malka, briketes) netiek apskatīts, jo šādas mūsdienīgas mājas īpašnieks negribēs 6 mēnešus gadā strādāt par kurinātāju.

Aprēķinu rezultāti doti 1. tabulā un 3. zīmējumā.

Ņemsim pašlaik spēkā esošos tarifus. Apkures izdevumu novērtēšanu dažādiem degvielas veidiem veiksim, izmantojot vispārpieņemtu formulu:

                                                        


               

                kur Q – nepieciešamais siltuma daudzums, mūsu gadījumā 27833 kWh (siltuma skaitītāja rādījums);
                c – degvielas vienības cena. Šeit izmantosim pašlaik esošos (2015. gada februāris) tarifus;
               А – degvielas vienības siltumietilpība;
               η – katla pilnais lietderības koeficients; 
               kur η = η1 × η2
               kur – η1 – degvielas degšanas lietderības koeficients;
               η2 –lietderības koeficients, nododot siltumu siltumnesējam. 

Ekspluatācijas izdevumi (Aprēķinu rezultāti izmantojot formulu (1) 
1. tabula. 

Vēlreiz norādīsim: "Panasonic AQUAREA" īpašnieks par apkuri un karstu ūdeni 2013./2014. gada sezonā samaksāja 1234 EUR, bet, ņemot vērā jauno elektrības tarifu, šī summa būtu 1299 EUR. 

Ja mājas īpašnieks izlemtu izmantot siltumsūkņa vietā citus siltuma avotus, tad viņa zaudējumi (papildus izdevumi apkures izdevumu pieauguma dēļ) būtu ievērojami (2. tabula):Skaitļi runā paši par sevi – ir jābūt ļoti lielam minēto sistēmu entuziastam, lai piekristu tādam lielam izdevumu pārtēriņam ekspluatācijas procesā (salīdzinot ar "Panasonic AQUAREA").
 
Ar granulām, pēc mūsu domām, situācija ir cita, jo ir tikai simboliska ekonomija – 53 EUR gadā (4,40 EUR mēnesī). Bet šie skaitļi iegūti, pieņemot, ka visa karsta ūdens sagatavošana notiek ar granulām, arī vasarā.
 
Granulu katlu ražotāji rekomendē tikai apkures periodā karsto ūdeni sagatavot ar katlu, bet vasarā izmantot elektrosildītāju boilerā. Tāpēc, ka nav ieteicams atstāt katlu ilgu laiku vasarā gaidīšanas režīmā, tikai lai sagatavotu samērā nelielu karstā ūdens daudzumu. Tieši tā arī rīkojas lielākā daļa granulu katlu īpašnieki, lai palielinātu to kalpošanas laiku, bet tas nozīmē, ka ir papildus izdevumi.
 
Novērtēsim šos papildus izdevumus
Mūsu testējamā mājā vasara periodā, lai sagatavotu karstu ūdeni, tiek patērēti apmēram 2400 kWh siltuma (sk. elektroskaitītājs, 2. zīmējumā). Ja nodrošina ūdens sakarsēšanu vasarā ar elektrotenu, tam nepieciešami 2400 kWh elektrības vai 384 EUR vasaras periodā! Un kopējā izdevumu summa gadā pieaugs līdz 1520 EUR!
 
Rezultātā granulu apkure konkrētajā mājā būs dārgāka nekā "Panasonic AQUAREA" gadījumā par 221 EUR/gadā. Un būtu nepieciešamas 6,5 tonnas granulu (430 maisi pa 15kg katrā)! Granulas vajadzētu atvest, sakraut noliktavā, regulāri iebērt katla bunkurā, kā arī iztīrīt un iznest izdedžus.
 
Papildus ne retāk kā reizi 2 nedēļās ir jātīra deglis, nepārtraukti jāseko, lai kopā ar granulām bunkerī nenokļūtu svešķermeņi un neiesprūstu šneki, reizi trīs mēnešos jātīra katla gaisa kanāls, jāseko bunkera hermētiskumam (pretējā gadījumā dūmgāzes var nokļūt telpās) utt. Un mājas īpašniekam pēc visu šo smago un samērā sarežģīto darbu veikšanas vēl nepieciešams piemaksāt vairāk nekā 220 EUR katru gadu.
 
Atgādināsim, ka "Panasonic AQUAREA" apkure lētāka par 220 EUR/gadā. Tāpat ir principiāli svarīgi, ka "Panasonic AQUAREA" siltumsūkņi strādā pilnīgi automātiskā režīmā un nav nepieciešama cilvēka iejaukšanās. Tā kā granulas tomēr nav tas labākais variants! 
 
Tiem, kam ir jau uzstādīts granulu katls, "Panasonic" ražo kombinētus boilerus ar siltumsūkni. Apkures periodā boilers strādā no katla, bet vasarā izmanto iemontētu siltumsūkni, kas ļauj samazināt izdevumus 3,5 reizes! Vasaras laikā 384 EUR vietā elektrības izdevumus var samazināt līdz 110 EUR, ieekonomējot gadā 274 EUR. Šāda kombinācija ļauj sasniegt apmēram vienādu efektivitātes līmeni ar "Panasonic AQUAREA". 200 litru boilera cena ir 1880 EUR un tas atmaksāsies 5,5 gadu laikā (15 gadu ekspluatācijas laikā ekonomija būs 2600 EUR).
 
Aprēķini rāda, ka ekspluatācijā ekonomiskāks par "Panasonic AQUAREA" no visām apskatāmām sistēmām ir tikai ģeotermālais (zemes) siltumsūknis (sk. 3. zīmējumu), bet moderns zemes siltumsūknis ir efektīvāks par "Panasonic AQUAREA" tikai par 10–15 % (reāli iegūtais SPF siltumsūknim "Panasonic AQUAREA" 2013./2014. gadā ir 3,4, bet vidējais reālais SPF zemes siltumsūkņiem saskaņā ar pēdējiem vācu pētījumiem vienāds 3,8–3,9). Tas nozīmē, ka ekonomija, uzstādot zemes siltumsūkni, būtu tikai 127 EUR/gadā, bet zemes siltumsūkņu cena ir lielāka par 4–5 tūkstošiem EUR nekā "Panasonic" siltumsūkņiem, kas zemes siltumsūkņiem dod nereālu apmaksāšanās termiņu 30–40 gadus!
 
 
Kā redzam, reāla ekspluatācija parādīja ievērojamu "Panasonic AQUAREA" siltumsūkņu priekšrocību, salīdzinot ar visām tradicionālām apkures sistēmām! Skaidrs, ka šie revolucionārie sasniegumi kļuva iespējami, pateicoties visjaunākajām tehnoloģijām, kuras realizētas "Panasonic AQUAREA" siltumsūkņos.
 
Nedaudz no vēstures
Ļoti efektīvi invertora tipa gaiss-gaiss siltumsūkņi "Panasonic NORDIC" parādījās 2000.–2002. gadā. Tie uzreiz ieguva plašu atsaucību Skandināvijas valstīs – Norvēģijā, Zviedrijā un Somijā. Tas saistīts ar to, ka šajās valstīs tradicionāli ir izplatīta elektroapkure. Un "Panasonic NORDIC" siltumsūkņa uzstādīšana ļāva samazināt apkures izdevumus 2,5–3 reizes (kuri, pieaugot tarifiem, nepārtraukti auga). 
 
Rezultātā, ekonomiju mīlošie skandināvi pēdējo 10 gadu laikā iegādājās 120 000 "Panasonic NORDIC" sūkņus katru gadu. Pašlaik Skandināvijā vairāk nekā 1 000 000 mājsaimniecību ir apgādātas ar "Panasonic" siltumsūkņiem.
 
Skaidrs, ka Latvijā mērogi nav tādi. Pie mums tie tiek pārdoti no 2002. gada, un līdz 2010. gadam veiksmīgi tiek ekspluatēti apmēram 1 500 "Panasonic NORDIC" gaisa siltumsūkņu (uz šodienu pārdoti jau vairāk nekā 3 500 šāda tipa "Panasonic" siltumsūkņu Latvijā). 
 
2010. gadā, balstoties uz iepriekš iegūto lielo pieredzi (Japānā gaiss-ūdens siltumsūkņus "Panasonic" pārdod no 1973. gada un ieņem pirmo vietu šajā reģionā), kompānija nolēma piedāvāt patērētājiem principiāli jaunus gaiss-ūdens tipa siltumsūkņus "AQUAREA", kopā vairāk nekā 60 modeļu ar jaudu no 7 līdz 16 kW, bet to efektivitātes koeficients COP sasniedz pat 4,67. Ar šo gaisa siltumsūkņu palīdzību iespējams nodrošināt karstā ūdens padevi mājsaimniecības vajadzībām un dušai/vannai cauru gadu. Īpaši jānorāda, ka šie siltumsūkņi efektīvi un uzticami kalpo arī pie āra temperatūras -20°C. Panasonic saviem sūkņiem darbam šādos ekstremālos apstākļos dod arī 5 gadu garantiju.
 
2012. gadā "Panasonic", balstoties uz bagātu gaisa siltumsūkņu "NORDIC" un "AQUAREA" izstrādāšanas pieredzi Skandināvijai, piedāvāja jaunus gaiss-ūdens modeļus "AQUAREA T-CAP" (Total capacity) – speciāli izstrādātus modeļus aukstam klimatam. 
 
"Panasonic AQUAREA T-CAP" modeļos, lai nodrošinātu augsti efektīvu un drošu darbību pie zemām āra temperatūrām, realizēts liels inovatīvu pasākumu komplekss: 
1. augsti efektīvi divrotoru kompresori ar paaugstinātu jaudu un saspiešanas pakāpi, kuri optimizēti pie zemām temperatūrām;
2. kompresora apgriezienu mikroprocesora vadības sistēma "Inverter+", kas dod iespēju ievērojami palielināt siltuma jaudu pie pazeminātām temperatūrām;
3. sabkulers ar elektronisku vadības sistēmu, lai paaugstinātu termodinamiskā cikla efektivitāti pie zemām temperatūrām;
4. intelektuāla atkausēšanas sistēma, kura ņem vērā āra gaisa temperatūru un mitrumu, optimizējot atkausēšanas zudumus pie zemām temperatūrām; 
5. un visbeidzot "Panasonic" tehnikas tradicionālā kvalitāte un drošums. 
 
Pateicoties šīm inovācijām, siltumsūkņi "AQUAREA T-CAP" saglabā maksimālu siltuma jaudu līdz -15°C, bet efektīvas darbības diapazons paplašināts līdz -28°C!
 
Tieši šie jaunākas paaudzes siltumsūkņi bija uzstādīti testējamās mājās un parādīja teicamus rezultātus! 
 
Viss iepriekšminētais ļauj izdarīt šādu svarīgu secinājumu:
"Panasonic AQUAREA" gaiss-ūdens siltumsūkņu 5 gadu ekspluatācija Latvijā un Lietuvā pārliecinoši pierādīja to drošumu un efektivitāti visā āra temperatūru diapazonā, kāds ir raksturīgs mūsu klimatam (pašlaik Latvijā un Lietuvā uzstādīti un veiksmīgi strādā vairāk nekā 350 "Panasonic AQUAREA").
 
Prakse pierādījusi, ka "Panasonic AQUAREA" inovatīvās sistēmas, pateicoties visjaunākajām tehnoloģijām, ir kļuvušas par apkures tirgus līderi, jo šodien ir Latvijas un Lietuvas apstākļos pati ekonomiskākā, drošākā un ērtākā apkures sistēma.
 
Iepazīties sīkāk ar "Panasonic" siltumsūkņu "NORDIC" un "AQUAREA T-CAP" modeļu rindu un iegūt visas nepieciešamās konsultācijas var pastāvīgajā "Panasonic" salonā Rīgā, Straupes iela 3, tālrunis 67310975 vai www.gaiss-udens.lv, www.siltumpumpis.lv
 
Materiālu ir sagatavojusi SIA "RIKON AC", "Panasonic" gaisa siltumsūkņu un kondicionieru oficiāls izplatītājs Latvijā un Lietuvā, kā arī autorizēts servisa centrs.
 
Autori:
Firmas "RIKON AC" tehniskais direktors
Inženierzinātņu doktors Andrejs Sipkevičs
 
Firmas "RIKON AC" valdes priekšsēdētājs
Inženierzinātņu doktors Andris Dancigs
 
Firmas "RIKON AC" komercdirektors
Leonards Dancigs

 
Straupes 3, Rīga, LV-1073
Tālrunis 67310975
E-pasts: salons@kondicionieris.lv
 
Publicitātes foto
=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Nedēļas tēma

Kā izvēlēties kompaktiekrāvēju

Kā izvēlēties kompaktiekrāvēju

Izvēloties kompaktiekrāvēju, jāizvērtē konkrētā modeļa nominālā celtspēja un jāpievērš uzmanība pārslodzes svaram. Tāpat jāņem vērā, kādā vidē plānots strādāt, kā arī kāda ir kompaktiekrāvēja kontroles vadība un dzinēju sistēma.  

Aktuālie piedāvājumi

Aktualitātes

Liepājas vicemērs mudina investēt pilsētas viesnīcu infrastruktūrā

Liepājas vicemērs mudina investēt pilsētas viesnīcu infrastruktūrā

Liepāja, 19.jūl., LETA. Ņemot vērā tūristu plūsmas pieaugumu Liepājā, pilsētā pieaug nepieciešams investēt viesnīcu infrastruktūrā, ceturtdien intervijā "Rietumu radio" sacīja Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks tūrisma un investīciju jautājumos Ģirts Kronbergs.

Uzņēmējs runā

Čehu matraču veikals "Matracis Tev"

matracis

Matracis ir būtisks kvalitatīva miega nodrošināšanai. Tam ir jābūt augstas kvalitātes un gulētājam piemērotam, lai nakts laikā gūtu izcilu komfortu.