"Projektēšanas birojs Austrumi", SIA

"Projektēšanas birojs Austrumi", SIA

Kontakti

 1. 64605884
 2. 26821100
 3. 64605888
 4. sia.austrumi@inbox.lv
 5. info@austrumi.lv

Juridiskie dati

 1. 42403019889
 2. LV42403019889
 3. 31.01.2007
 4. Rēzekne, 18. novembra iela 16, LV-4601
 5. 2016

BIS.GOV.LV informācija

 1. Arhitekta prakse
 2. Ceļu būvdarbu vadīšana
 3. Ceļu projektēšana
 4. Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 5. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
 6. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana
 7. Ēku būvdarbu vadīšana
 8. Arhitekta prakse
 9. Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība
 10. Elektroietaišu projektēšana
 11. Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
 12. Ēku konstrukciju projektēšana
 13. 4498-R
 14. 2018. gada 31. maijam
 15. Aktīvs

Atslēgvārdi

Apakšzemes komunikācijas, komunikāciju projektēšana, arhitektūras
un projektēšanas pakalpojumi, būvuzraudzība, celiņu, laukumu,
ceļu, tiltu projekti, detālplānošana, teritoriju labiekārtošana,
dizains, interjers, dzelzsbetona konstrukcijas, betons, elektromontāža,
elektroinstalāciju projektēšana, elektroapgādes projekti, ēku
tehniskā apsaimniekošana, fasādes, ģeoloģija, ģeotehnika, inženierģeoloģija,
ģeodēzija, kartogrāfija un topogrāfija, ģeofizika, inženierkomunikāciju
projektu izstrāde, inženieru konsultācijas, konsultācijas būvniecībā,
labiekārtošana, apzaļumošana, melioratīvā un hidrotehniskā būvniecība,
meliorācija, meliorācijas darbi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
projekti, projektu vadība, rekonstrukcija un restaurācija, tāmēšana,
telekomunikācijas, ūdensapgāde un kanalizācija, vājstrāvas tīkli,
projektēšana un ierīkošana, Austrumi, ūdenssaimniecība, tehniski
ekonomiskais pamatojums, ventilācijas projekti, plāni, augstsprieguma
transformatori, ēku konstrukcijas, gaisa kondicionēšanas risinājumi,
būvdarbu veikšana un vadīšana, vides projekti, strādājam visā
Latvijā, Rēzeknē, Rēzeknes novadā.
Vairāk