Skārdnieka darbu izmaksas 2017/2018

Būvdarbu nosaukums  Mērvienība     Vienības izmaksas, euro
Laika norma Darba samaksas līkme (EUR) Darba alga par vienību (EUR) Būvizstrādājumu izmaksas (EUR) Mehānismu izmaksas (EUR)
Skārda iesegumi dzegām un ugunsmūriem m2 1,38 7,42 - 9,52 10,24 - 13,14 7,95 - 13,92 1,43 - 1,76
Teknes     7,42 - 9,52      
no cinkotā skārda t.m 0,62 7,42 - 9,52 4,6 - 5,9 6,25 - 7,81 0,64 - 0,79
no plastmasas t.m 0,62 7,42 - 9,52 4,6 - 5,9 5,8 - 7,25 0,64 - 0,79
no skārda ar PVH pārklājumu t.m 0,62 7,42 - 9,52 4,6 - 5,9 7,3 - 9,13 0,64 - 0,79
Ūdens notekas     7,42 - 9,52      
no cinkotā skārda t.m 0,68 7,42 - 9,52 5,05 - 6,47 6,75 - 8,44 0,71 - 0,87
no plastmasas t.m 0,68 7,42 - 9,52 5,05 - 6,47 6,26 - 7,83 0,71 - 0,87
no skārda ar PVH pārklājumu t.m 0,68 7,42 - 9,52 5,05 - 6,47 7,88 - 9,86 0,71 - 0,87
Palodzes     7,42 - 9,52      
no cinkotā skārda m2 1,22 7,42 - 9,52 9,05 - 11,61 8,9 - 18,92 1,27 - 1,56
no vara skārda m2 1,8 7,42 - 9,52 13,36 - 17,14 29,2 - 33,58

1,87 - 2,3

Piezīmes

1. Darba algā ietverti valsts noteiktie darba algas nodokļi un nodevas
2. Būvizstrādājumu cenas var precizēt tikai pēc projekta detalizētas izstrādāšanas, kad ir saskaņoti būvniecības apstākļi, apjomi, derīguma nosacījumi un sarežģītības pakāpe.
3. Vienības cenās nav iekļauti virsizdevumi (papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas), būvdarbu veicēja peļņa un pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
4. Cenas ir noteiktas saskaņā ar Latvijas būvnormativiem un tirgus situācijas apstakļiem
5. Cenas ir orientējošas - atsevišķu pakalpojumu cenas var atšķirties no tabulā uzrādītajām, atkarībā no pakalpojuma sniegšanas kvalitātes, ātruma un sarežģījumiem
6. Cenas precīzāk atbilst liela apjoma pasūtījumiem.

Būvizmaksas sagatavoja:

"Bazis Solutions", SIA, Tāmēšanas birojs
( 371) 237 77 237
info@bazis.lv

http://www.bazis.lv 

 

Saistītie nozares uzņēmumi