Skārdnieka darbu izmaksas 2019

 

Būvdarbu nosaukums  Mērvienība Vienības izmaksas (tiešās izmaksas), euro
Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi
Skārda iesegumi dzegām un ugunsmūriem 13,52 - 17,86 8,28 - 14,49 1,49 - 1,83
Teknes       0 - 0
no cinkotā skārda t.m 6,08 - 8,02 6,51 - 8,14 0,67 - 0,82
no plastmasas t.m 6,08 - 8,02 6,04 - 7,55 0,67 - 0,82
no skārda ar PVH pārklājumu t.m 6,08 - 8,02 7,6 - 9,5 0,67 - 0,82
Ūdens notekas       0 - 0
no cinkotā skārda t.m 6,66 - 8,8 7,03 - 8,79 0,73 - 0,9
no plastmasas t.m 6,66 - 8,8 6,52 - 8,15 0,73 - 0,9
no skārda ar PVH pārklājumu t.m 6,66 - 8,8 8,21 - 10,26 0,73 - 0,9
Palodzes       0 - 0
no cinkotā skārda 11,96 - 15,79 9,26 - 19,69 1,32 - 1,62
no vara skārda 17,64 - 23,29 30,39 - 34,95 1,94 - 2,39

Piezīmes

1. Darba algā ietverti valsts noteiktie darba algas nodokļi un nodevas
2. Būvizstrādājumu cenas var precizēt tikai pēc projekta detalizētas izstrādāšanas, kad ir saskaņoti būvniecības apstākļi, apjomi, derīguma nosacījumi un sarežģītības pakāpe.
3. Vienības cenās nav iekļauti virsizdevumi (papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas), būvdarbu veicēja peļņa un pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
4. Cenas ir noteiktas saskaņā ar Latvijas būvnormativiem un tirgus situācijas apstakļiem
5. Cenas ir orientējošas - atsevišķu pakalpojumu cenas var atšķirties no tabulā uzrādītajām, atkarībā no pakalpojuma sniegšanas kvalitātes, ātruma un sarežģījumiem
6. Cenas precīzāk atbilst liela apjoma pasūtījumiem.

Būvizmaksas sagatavoja:

"Bazis Solutions", SIA, Tāmēšanas birojs
( 371) 237 77 237
info@bazis.lv

http://www.bazis.lv 

 

Saistītie nozares uzņēmumi