Zemes darbu izmaksas 2017/2018

Būvdarbu nosaukums  Mērvienība     Vienības izmaksas, euro
Laika norma Darba samaksas līkme (EUR) Darba alga par vienību (EUR) Būvizstrādājumu izmaksas (EUR) Mehānismu izmaksas (EUR)
Būvbedres rakšana            
ar ekskavatoru 100 m3 7,00 6,8 - 8,84 47,6 - 61,88   360 - 451,8
ar rokām m3 1,83 6,8 - 8,84 12,44 - 16,18    
Būvbedres pamatnes planēšana 100 m2 0,90 6,8 - 8,84 6,12 - 7,96   48 - 60,24
Teritorijas planēšana 100 m2 3,00 6,8 - 8,84 20,4 - 26,52   39 - 48,95
Liekās grunts nostumšana 100 m3 3,00 6,8 - 8,84 20,4 - 26,52   145 - 181,98
Tranšeju rakšana            
komunikācijām ar mehānismiem m 0,07 6,8 - 8,84 0,48 - 0,62   1,5 - 2,63
ar rokām m3 1,97 6,8 - 8,84 13,4 - 17,41    
Tranšeju nostiprināšana ar dēļiem m2 1,10 6,8 - 8,84 7,48 - 9,72 4,2 - 5,38 0,89 - 1,12
Grunts atpakaļ bēršana            
ar rokām 100 m3 160,00 6,8 - 8,84 1088 - 1414,4    
ar mehānismiem 100 m3 3,00 6,8 - 8,84 20,4 - 26,52   320 - 401,6
 
Piezīmes

1. Darba algā ietverti valsts noteiktie darba algas nodokļi un nodevas
2. Būvizstrādājumu cenas var precizēt tikai pēc projekta detalizētas izstrādāšanas, kad ir saskaņoti būvniecības apstākļi, apjomi, derīguma nosacījumi un sarežģītības pakāpe.
3. Vienības cenās nav iekļauti virsizdevumi (papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas), būvdarbu veicēja peļņa un pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
4. Cenas ir noteiktas saskaņā ar Latvijas būvnormativiem un tirgus situācijas apstakļiem
5. Cenas ir orientējošas - atsevišķu pakalpojumu cenas var atšķirties no tabulā uzrādītajām, atkarībā no pakalpojuma sniegšanas kvalitātes, ātruma un sarežģījumiem
6. Cenas precīzāk atbilst liela apjoma pasūtījumiem.

Būvizmaksas sagatavoja:

"Bazis Solutions", SIA, Tāmēšanas birojs
( 371) 237 77 237
info@bazis.lv

http://www.bazis.lv 

 

Saistītie nozares uzņēmumi