Valsts zemes dienests, Kurzemes reģionālā nodaļa, Saldus klientu apkalpošanas centrs