Valsts zemes dienests, Kurzemes reģionālā nodaļa, Ventspils klientu apkalpošanas centrs