Valsts zemes dienests, Latgales reģionālā nodaļa, Ludzas klientu apkalpošanas centrs