Valsts Zemes dienests, Rīgas reģionālā nodaļa, Jūrmalas birojs