Valsts zemes dienests, Rīgas reģionālā nodaļa, Jūrmalas klientu apkalpošanas centrs