Valsts zemes dienests, Rīgas reģionālā nodaļa, Ogres klientu apkalpošanas centrs