Valsts zemes dienests, Rīgas reģionālā nodaļa, Rīgas birojs