Valsts zemes dienests, Rīgas reģionālā nodaļa, Rīgas klientu apkalpošanas centrs