Valsts zemes dienests, Vidzemes reģionālā nodaļa, Alūksnes klientu apkalpošanas centrs