Contacts

 1. +371 65020027
 2. +371 65021027
 3. www.edanelektro.lv
 4. edanelektro@edanelektro.lv

Working time

 • Sun-
 • Mon900-1700
 • Tue900-1700
 • Wed900-1700
 • Thu900-1700
 • Fri900-1700
 • Sat-

Legal data

 1. 07.12.2006
 2. Ogres nov., Ogre, Vidzemes iela 3, LV-5001
 3. 2018
 4. 2

Keywords

Electric installation, electric installation works, electrical installation
works at height, low-voltage networks, low-voltage network construction,
electro networks, wiring, electrical installation works, electric facility exploitation,
electric facility exploitation and maintenance up to 20 kV, power supply,
power supply design, power supply mounting, electric facilities,
digging works, excavation works, mini excavators, drilling works,
alarm installation, security alarm installation, alarm installation,
security alarm systems, fire alarm installation, fire alarm installation,
fire safety alarm, fire-safety alarm installation, video surveillance installation,
video surveillance systems, telephonization, telephonization networks,
electric network design, street lighting installation, street lighting,
outdoor lighting, lightning protection works, lightning protection,
lightning protection, installation of lightning rods, lighting, lED lamps,
lED lighting, lED bulbs, lED lights, lightning equipment, lighting fixtures,
lighting fixtures, lighting fixtures, lighting selling, electrical supplies trade.
More

Saistītie resursi