Valsts zemes dienests, Kurzemes reģionālā nodaļa, Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs