Valsts zemes dienests, Rīgas reģionālā nodaļa, Tukuma klientu apkalpošanas centrs