abc.lv skaitļos

Lietotāji online40
Aktīvie uzņēmumi19874
Nozares raksti872
Ekspertu atbildes2498
Bezatbildīgus privāto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājus varēs sodīt! : abc.lv

Bezatbildīgus privāto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājus varēs sodīt!

Bezatbildīgus privāto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājus varēs sodīt!Privātmāju īpašniekiem, kas savā teritorijā kā kanalizācijas risinājumu izmanto bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un līdz šim pārāk neiedziļinājās, cik attīrīti vai neattīrīti notekūdeņi tiek novadīti apkārtējā vidē, pamatīgu pārsteigumu sagādāja jaunie Ministru kabineta Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Skaidrs ir viens – privāto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājus gaida būtiskas pārmaiņas. Kādas, skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītāja Iveta Teibe.

Privātmājas teritorijā pirms daudziem gadiem ierīkoju bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. Ļoti ērti, jo līdz šim nekas nebija jādara, viss darbojās pats par sevi. Kas tagad mainīsies?
Saimniekiem, kam apsaimniekošanā ir mazā bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, būs jābūt tehniskai dokumentācijai, kas apliecina, ka iekārta atbilst ekspluatācijas prasībām. Protams, jābūt arī iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, lai būtu skaidrs, ka saimnieks zina, kā šo iekārtu pareizi lietot un šos nosacījumus arī ievēro. 

Ko darīt, ja notekūdeņu attīrīšanas iekārtai šādu dokumentu nav?
Šādus dokumentus varēs iegūt, veicot iekārtas tehnisko apkopi. Tās veikšanai varēs pieaicināt atbilstošu komersantu, kas specializējies šādu darbu veikšanā – nodarbojas ar mazo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ražošanu, izplatīšanu, uzstādīšanu, apkopi.

Ja iekārtai ir ražotāja izsniegta tehniskā dokumentācija, saimniekam būs jāveic iekārtas tehniskā apkope, pārliecinoties, ka tai nav tehnisku bojājumu, piemēram, aizsērējuši cauruļvadi vai plaisas. Arī šo apkopi varēs uzticēt atbilstošam komersantam.

Jāsaka, ka mazo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājiem tiks dots pārejas periods iekārtu un dokumentu sagatavošanai. Iekārtām, kam nav dokumentācijas, tā ir jāsagatavo līdzi 2020. gada 1. janvārim, jāsaņem atbilstoša komersanta izsniegts apliecinājums par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumi par tās ekspluatāciju. Savukārt tehnisko apkopi ar to apliecinošu dokumentu, kas pierāda kanalizācijas sistēmas atbilstību noteikumu prasībām, jāveic līdz 2021. gada 31. decembrim.

Vai, ieviešot jaunos noteikumus, tiks paaugstināti attīrīto notekūdeņu kvalitātes kritēriji, kas savukārt varētu nozīmēt, ka ar senāk ražotām un uzstādītām iekārtām šādas prasības nav iespējams nodrošināt, attiecīgi tās nevar lietot?
Pašlaik nav plānots veikt izmaiņas attiecībā uz attīrīto notekūdeņu kvalitātes kritērijiem, spēkā paliks esošās prasības.

Vai  mazajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām būs jāveic arī biežāka apkope?
Būtībā nosacījumi paliks tie paši, taču to izpilde tiks daudz rūpīgāk uzraudzīta.

Iegādājoties mazo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, parasti tās tehniskajā dokumentācijā ir norādīts, cik bieži iekārtai ir jāveic apkope – lieko dūņu nosūknēšana. Šie noteikumi saimniekam arī būs jāizpilda. Ja ražotājs nav norādījis, cik bieži notekūdeņu attīrīšanas iekārtai ir jāveic apkope, atbilstoši (MK) noteikumiem, tā būs jāveic reizi gadā. To varēs uzticēt atbilstošam komersantam, kas izsniegs dokumentu, ka šāda apkope ir veikta. Tāpat saimniekam jāņem vērā – avārijas gadījumā notekūdeņu attīrīšanas iekārtai ir jāveic ārkārtas tehniskā apkope, kā arī jāsaglabā šīs darbības apliecinoši dokumenti.

Kādas sankcijas būs, ja saimnieks šos noteikumus nepildīs?
Saimniekam pašam būs pašvaldībā vai pašvaldības ūdens saimniecības uzņēmumā jāiesniedz iesniegums par mazās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas reģistrēšanu, kā arī jāiesniedz dokumenti, ka iekārtai ir veikta tehniskā apkope. Šādā veidā mazās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiks reģistrētas un uzraudzītas. Ja iekārtas apsaimniekotājs nosacījumus nepildīs, spēkā būs pašvaldības izstrādāti saistošie noteikumi, kuros būs paredzēts, kā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiks uzraudzītas un kontrolētas, kā arī noteikumos noteikti būs  noteiktas normas par soda mēriem.

Pašvaldības, izstrādājot saistošos noteikumus par noteikumu pārkāpšanu, var piemērot naudas sodu fiziskām personām līdz 350 eiro, bet juridiskām – 1400 eiro.  

Pastāv iespēja, ka pašvaldību pilnvarotas personas periodiski individuālos gadījumos apsekos mazās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, pārliecinoties par to atbilstību ekspluatācijas prasībām. Pārejas periodā līdz 2021. gada  31. decembrim  pastiprināta kontrole un sodīšana netiks veikta, jo, visticamāk, ir pietiekami daudz iekārtu, kam ir nepieciešami uzlabojumi vai arī nav  veikta tehniskā apkope.

Vai izmaiņas skars arī saimniekus, kam teritorijā ir izsmeļamās bedres?
Izmaiņas skars arī šos saimniekus. Esošie noteikumi paredz, ka krājtvertnei ir jābūt hermētiskai, ka tā ir jāizsmeļ, lai nenotiktu noplūdes, nepiesārņotu vidi un līdz ar to arī dzeramo ūdeni. Pašvaldības izstrādās saistošos noteikumus, kuros būs noteikts, cik bieži šāda krājtvertne ir jāizsmeļ. Krājtvertnes apsaimniekotājam, kas izmanto asenizatora pakalpojumus uzkrāto notekūdeņu izvešanai, divus gadus būs jāsaglabā šo darījumu apliecinoši dokumenti, kā arī jāpārliecinās, ka notekūdeņi nesatur   piemaisījumus, kā dēļ asenizators nespēj tos pieņemt.

Kaimiņam blakus teritorijā ir gravitācijas nostādinātājs, tautā dēvētais septiķis. Šāda sistēma būtībā nav hermētiska, jo notekūdens caur filtrācijas lauku tiek novadīts gruntī. Vai kaimiņš arī turpmāk varēs to izmantot?
Ja ar esošo kanalizācijas sistēmu nav iespējams nodrošināt pilnīgu hermētiskumu, ir divi risinājumi – jāveic kanalizācijas pārveide, izveidojot hermētisku izsmeļamo bedri, vai arī  jāierīko sertificēta bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta.

Kāpēc šādas izmaiņas bija nepieciešamas? 
Jaunie noteikumi bija nepieciešami, lai novērstu risku, ka saimnieks savā privātajā teritorijā, lietojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kas neatbilst ekspluatācijas prasībām vai arī tai netiek pietiekami regulāri veikta apkope, novada apkārtējā vidē neattīrītus notekūdeņus. Šādā veidā cilvēks ar savu bezatbildīgo rīcību piesārņo apkārtējo vidi, kā arī apdraud citu cilvēku veselību, jo neattīrītie notekūdeņi nonāk līdzās esošajās teritorijās, kur cilvēki no spices vai akas ņem dzeramo ūdeni.

Ik gadu tiek saņemtas šādas sūdzības, un, pašvaldības pilnvarotajai personai vai vides inspektoram apsekojot konkrēto teritoriju, mēdz  būt, ka sūdzība nav pamatota, taču ļoti bieži tās ir pamatotas.

Jaunie noteikumi attieksies tikai uz pilsētām un ciematiem, jo šī problēma visvairāk skar blīvi apdzīvotās teritorijas. Piemēram, savrupmāju rajonos un bijušo mazdārziņu teritorijās daudzviet ir uzbūvētas mājas, cilvēki tajās dzīvo pastāvīgi, teritorijas ir nelielas, tāpēc piesārņojuma risks no neattīrītiem notekūdeņiem ir daudz lielāks.


Armands Urmons, sertificētu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu SIA "August Latvia Serviss" tirgotājs Latvijā:
Uzņēmums SIA "August Latvia Serviss" šajā nozarē strādā jau daudzus gadus, un mēs ikdienā saskaramies ar to, ka tieši no privātā sektora apkārtējā vidē tiek novadīts ļoti daudz neattīrītu vai nepilnīgi attīrītu notekūdeņu. Šī problēma ir jārisina. Esam pārliecināti, ka jaunie (MK) noteikumi attiecībā uz mazajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām palīdzēs sakārtot nozari, padarīs notekūdeņu iekārtu īpašniekus atbildīgākus un liks rūpīgāk izvērtēt, kādu kanalizācijas risinājumu konkrētajā situācijā vislabāk izvēlēties. 

Mierinājumam jāsaka, ka izvirzītās prasības nav nekas ārkārtējs. Iekārtas tehniskā apkope un lieko dūņu nosūknēšana ir ikdienišķas lietas, ka būtu jāveic katram notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apsaimniekotājam. Arī esošu un senāk ierīkoto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem jaunajiem noteikumiem nevajadzētu sagādāt problēmas. Jebkurai (arī esošai un bez dokumentiem) privātai notekūdeņu attīrīšanas iekārtai uzņēmums "August Latvia Serviss" var veikt tehnisko apkopi, nosakot tās atbilstību ekspluatācijas prasībām, kā arī veikt aprēķinu, novērtējot, cik bieži iekārtai ir jāveic – lieko dūņu nosūknēšana, un, protams, izsniegt vajadzīgos dokumentus. 

Lai saimniekiem ikdienā atvieglotu iekārtas apsaimniekošanu, to var pilnībā nodot profesionāļu rokās. Slēdzot servisa līgumu ar SIA "August Latvia Serviss" www.august.lv, uzņēmums uzņemsies gan regulāru tehnisko apkopi, gan konsultācijas un palīdzību situācijās, kad nepieciešams remonts, kā arī iekārtas apkopi – lieko dūņu nosūknēšanu. Saimniekiem par to nebūs jālauza galva.

Tiesa, daļai privāto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašnieku varētu rasties problēmas ar iekārtas atbilstību ekspluatācijas prasībām. Vēl pirms dažiem gadiem Latvijā pārdošanā bija gravitācijas nostādinātāji, kam dokumentos bija norādīts – bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta. Šādus gravitācijas nostādinātājus iegādājās daudzi privātie īpašnieki, jo tie bija salīdzinoši lētāki. Taču ar tiem nav iespējams nodrošināt Latvijas likumdošanā noteiktās attīrīto notekūdeņu kvalitātes prasības, jo no iekārtas tiek novadīts nepilnīgi attīrīts ūdens.

Veicot iekārtas tehnisko apkopi, šis fakts, visticamāk, tiks konstatēts, un saimnieks nevarēs iegūt dokumentu par iekārtas atbilstību ekspluatācijas prasībām. Tādēļ šādu iekārtu īpašniekiem jau laikus būtu vērts padomāt par mūsdienu prasībām atbilstošu kanalizācijas ierīkošanu, piemēram, sertificētu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu.

Foto: August.lv

Pirms izvēlaties kanalizācijas risinājumus – silts ieteikums ir konsultēties ar profesionāļiem. Uzņēmuma "August Latvia Serviss" speciālisti sniedz šādas konsultācijas, esošās kanalizācijas vietā var ieteikt konkrētā saimnieka vajadzībām piemērotu, salīdzinoši nedārgu un, galvenais, mūsdienu prasībām atbilstošu kanalizācijas risinājumu.

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Nedēļas tēma

Dušas trapi – ērts, praktisks un drošs risinājums dušas telpai

Dušas trapi – ērts, praktisks un drošs risinājums dušas telpai

Arvien biežāk privātmāju un dzīvokļu īpašnieki parasto duškabīņu un vannu vietā izvēlas dušas trapus. Tie jūtami ietaupa vietu, kā arī krietni atvieglo telpas kopšanu, jo traps ir grīdā iebūvējama konstrukcija, kura pieejama visdažādākajā tehniskajā un dizaina izpildījumā. Tas var kalpot gan kā glauns interjera dizaina elements, gan var būt pavisam neuzkrītošs, organiski saplūstot ar grīdas segumu. 

Aktuālie piedāvājumi

Kā uzbūvēt māju, ja pietrūkst naudas?

Kā uzbūvēt māju, ja pietrūkst naudas?

Vai ir cerības kļūt par mājas īpašnieku ar vidējiem vai pat zemiem ienākumiem? SIA REIZ jums var piedāvāt ne tikai apbūves gabalus, bet arī palīdzēt atrast ceļu pie jūsu sapņu īpašuma. 

Aktualitātes

Aicina pieteikt objektus skatei "Gada labākā būve Latvijā 2020"

Aicina pieteikt objektus skatei "Gada labākā būve Latvijā 2020"

Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība izsludina 2020. gadā ekspluatācijā nodoto objektu pieteikšanu nozares sabiedrisko organizāciju organizētajā skatē "Gada labākā būve Latvijā 2020" sadarbībā ar "Tikkurila". Skate notiek jau 23. gadu.

Uzņēmējs runā

Alternatīvas apbūves idejas

upside_down_house_in

Ja gribas ne tikai mājokli, bet kaut ko vienreizēju, aizraujošu un izaicinošu, tad kādēļ gan to paturēt tikai savos sapņos - atliek tikai piemeklēt drosmīgu arhitektu, atbildīgu būvinženieri un varošu celtnieku. SIA REIZ var jums palīdzēt!