abc.lv skaitļos

Lietotāji online82
Aktīvie uzņēmumi19718
Nozares raksti776
Ekspertu atbildes2463
Rīgas apgabaltiesas jaunbūves konkursa laureātu darbi : abc.lv

Rīgas apgabaltiesas jaunbūves konkursa laureātu darbi

Rīgas apgabaltiesas jaunbūves konkursa laureātu darbi
Atklātā metu konkursā "Rīgas apgabaltiesas ēkas jaunbūve Rīgā, Brīvības gatvē 207" piedalījās 25 darbi, no kuriem par labākajiem tika atzīti pieci. Pirmo vietu ieguva SIA Mark, otro – SIA Zenico projekts, trešo – Standardsituation.Latvija / Bollinger + Grohmann Gbh, bet veicināšanas prēmijas – SIA 1.618 un Ivara Šļivkas birojs. Pirmo trīs vietu ieguvēju projektu vērtējumus sniedz žūrijas komisijas loceklis arhitekts Andrejs Ģelzis.
Pirmā vieta SIA Mark, arhitekti Mārtiņš Ošāns, Jānis Sauka, Aleksejs Birjukovs, Līga Rutka, Santa Matule, Dagnija Smilga, Kaspars Bērziņš. Darbs ar devīzi RP 314.
Arhitektoniskā, mākslinieciskā un kompozicionālā kvalitāte Uzsvērta "kompaktas ēkas" arhitektūras ideja ar monumentālu ieejas mezglu un fasādi pret Brīvības ielu. Vizuāli aktīvs melnas granīta arkas-portāla motīvs, kas ietver publisko telpu fasādes vienlaidu stiklojumu. Pagalma un Ropažu ielas fasādes attēlotas gaišos toņos ar regulāru ritmisku logu dalījumu, atdzīvinātu ar ierāvumu pret esošajiem saglabājamiem kokiem, ar stiklotu gaiteņa fasādi.
Diskutabls ir galvenās fasādes monumentālisms, kas robežojas ar nedemokrātiskiem režīmiem raksturīgu patosu. Tālākā izstrādes gaitā jādomā par saderību ar Brīvības ielas apbūves tradīcijām un mērogu. Pārbaudāma iespēja paplašināt publisko zonu lielākā skaitā virszemes stāvu, atsakoties no fasādes ierāvuma 4 stāvu augstumā. Pie plānotās nelielās apmeklētāju plūsmas no sabiedriskā transporta, ieejas noslogojums un uzgaidāmo telpu funkcija ļauj meklēt "demokrātiskākas sabiedriskās ēkas fasādes alternatīvas".
Funkcionālais risinājums un telpu plānojums Labi atrisināts galveno funkcionālo zonu dalījums, skaidri nodalot publisko zonu Brīvības ielas pusē, tiesnešu kabinetu zonu pa pagalma apjoma perimetru ērti saistītu ar ap centrālo gaiteni - ēkas asi grupētām tiesu zālēm. Nodrošināta nepieciešamā visu darba kabinetu dienas gaisma. Atrasta plānojuma shēma, kas der visiem ēkas stāviem. Labi risināta kriminālprocesu tiesu zāļu funkcionālā saistība ar konvoja telpu grupu ēkas pazemes stāvā, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Autostāvvietu skaits tuvs normatīvi nepieciešamajam - optimāls. Labi risināts divstāvu autostāvvietas sadalījums apmeklētāju un tiesnešu un darbinieku zonās. Konvoja, apmeklētāju un tiesnešu zonas - katra ar atsevišķu iebrauktuvi, nodalītas. Kompakts plāna risinājums, kas ļauj ierobežotajos gruntsgabala apstākļos izvietot maksimāli daudz darba telpu, ar labu lietderīgās platības koeficientu attiecībā pret palīgtelpu un gaiteņu daudzumu. Iekļaušanās vides un pilsētas kontekstā Labi iekļaujas apkārtējā apbūvē. Plāna "T" veida konfigurācija ar pilnīgi noslēgtu Brīvības ielas apbūves fronti ir radniecīga Rīgas centra vēsturiskās apbūves piemēriem, tai pašā laikā nodrošina perimetrālas apbūves raksturu Ropažu ielas pusē, kas aprobežots ar prasību saglabāt esošo koku rindas. Suverēna mūsdienīga arhitektūra, vienlaicīgi izvairoties no brīvstāvoša apjoma konsekvencēm. Ēkas kopējais augstums 17,5 m norādīts no 1. stāva līmeņa, kas ir par 1 m augstāks par ielas līmeni, ir uzskatāms par pieļaujamu. Projekta, autoruzraudzības izmaksas Projekta izstrādes kopējās izmaksas vērtējamas kā atbilstošas projekta risinājumam un strukturālajai vienkāršībai. Skiču projekta izmaksas attiecībā pret tehniskā projekta izmaksām proporcionāli pārspīlētas. Autoruzraudzības izmaksas par mazu, zem 0,5% no būvizmaksām.
Otrā vieta SIA Zenico projekts, arhitekti Viktors Valgums, Alise Pļaviņa, Viktors Valgums Jr., piedaloties Uldim Bērziņam, Kasparam Dortānam, Anitai Grikovai, Darjai Ostapcevai, Reinim Rullim. Darbs ar devīzi AK678.
Arhitektoniskā, mākslinieciskā un kompozicionālā kvalitāte Augsti profesionāls un mākslinieciski augstvērtīgs projekts. Brīvības ielas fasāde ar galveno publisko ieeju veidota kā monumentāla arka ar slīpu aktīvu fasādes ielauzumu no apbūves līnijas, uzsverot ēkas suverēno raksturu apbūves frontē. Fasāde akla, veidojot tikai horizontālas šauras joslas slīpi ievirzītajā, uz ieeju ēkā virzošajā plaknē un vienlaidu stiklojumu ieejas plaknē, kas izvietota perpendikulāri. Stiklotā ieejas plakne frontālajā fasādes skatā maz redzama, piešķirot objektam slēgtu raksturu. Pagalma un Ropažu ielas fasādes veidotas vienotā stilā ar ritmisku vertikālu logu perforējumu, kuru atdzīvina atsevišķi izgriezumi un gaiteņu logu padziļinājumi. Fasāžu apdares materiāls – granīts.
Funkcionālais risinājums un telpu plānojums Funkcionālajā plānojumā galvenais akcents ir ēkas centrālais ātrijs, ap kuru grupētas atklātas galerijas ar ieejām tiesu zālēs. Tiesnešu kabineti un darba telpas izvietotas pa ēkas ārējo perimetru. Labi risināta konvoja telpu grupas saistība ar kriminālo procesu tiesu telpām pa trīs kāpnēm un vienu liftu. Ja apsūdzētais būs ar kustību traucējumiem, viņš būs jātransportē pa gaiteni gar tiesnešu kabinetiem uz zālēm, kuru tiešā tuvumā nav lifta. Centrālā ātrija apjoms ierobežotā gruntsgabala apstākļos reducējis tiesu zāļu telpu platumu, tas lielākajām zālēm (80m2) radījis proporciju 1:2, kas nebūtu uzskatāma par optimālu. Autostāvvietas paredzētas 99 vietām pazemē, kopējas klientiem un tiesnešiem. Iebildumus izraisa plānotais ēdnīcas izvietojums tiešā ieejas tuvumā un konvoja ceļš, kas paredz piebraukšanu zemes līmenī, tad ieslodzīto vešanu uz pagrabu, lai atkal paceltos uz tiesu zālēm. Diskutējams ir jautājums par galeriju ar stiklotām margām, ātrija atbilstību tiesu nama specifikai saistītai ar apmeklētāju vizuālas neaizskaramības un fiziskās drošības garantijām, tai skaitā pret afekta stāvoklī iespējamiem negadījumiem. Jādomā par ēkas ekspluatācijas izmaksām, kas pieaugs reizē ar palielināto ēkas kubatūru, ātrija tehnisko aprīkojumu un klimata kontroli. Iekļaušanās vides un pilsētas kontekstā Labi iekļaujas apkārtējā apbūvē. Plāna "Ω" veida konfigurācija ar pilnīgi noslēgtu Brīvības ielas apbūves fronti ir optimāla apbūves raksturam, ar monumentāli vienkāršu apjomu Ropažu ielas pusē. Iebrauktuves pazemes stāvvietā un konvojam risinātas blakus Ropažu ielas pusē, kā prasīts. Iebildumus varētu izraisīt konvoja piebraukšana virszemē, eksponētai pretī dzīvojamās mājas logiem. Saglabāts daudz esošo koku. Ēkas augstums 20,5 m no 1. stāva līmeņa, kas ir par 1,2m augstāks par ielu līmeni, kopā veido 23,7m. Projekta, autoruzraudzības izmaksas Projekta izstrādes izmaksas paaugstinātas, vērtējamas kā atbilstošas projekta risinājumam ar ātriju un paredzamajiem papildus ugunsdrošības tehniskajiem risinājumiem. Skiču projekts dārgs salīdzinoši ar tehnisko.
Trešā vieta SIA Standardsituation.Latvija / Bollinger + Grohmann Gbh, arhitekti Oskars Redbergs, Liene Daņiļēviča, Agate Kalnpure, Katalīna Avarkeži (Katalin Avarkeszi); konsultanti Edgars Treimanis, Artis Zvirgzdiņš. Darbs ar devīzi AK 707.
Arhitektoniskā, mākslinieciskā un kompozicionālā kvalitāte Darbs, kura koncepcija balstīta uz perimetrālas apbūves ēku veidošanas principiem, ar plašāku apbūves caurlauzumu Brīvības ielas frontē un domām par plašāku, parkam līdzīgu ārtelpu brīvajā gruntsgabala zonā, kas savienota ar Ropažu ielu. Brīvības ielas fasāde veidota ar esošai apbūvei raksturīgiem logu dalījuma un perforācijas ritmiem. Apjomiem pagalmā un uz Ropažu ielu lietots monumentālāks un izmēros dažādots logu un fasādes plakņu dalījums. Veidota uzsvērta "sētas fasāde" pret blakus gruntsgabalā esošo dzīvojamo ēku ar pavisam elementāru logu ritmu. Fasāžu apdares materiāls – strukturēts apmetums.
Funkcionālais risinājums un telpu plānojums Veidots plānā salauzīts lineārs apjoms, kas, ieliecoties no Brīvības ielas, stiepjas līdz nobeigumam un pagriezienam Ropažu ielas apbūves frontē. Funkcionāli vienlīdz svarīgas ieejas publiskajā zonā no Brīvības un Ropažu ielām. Dienesta ieeja Ropažu ielas pusē no ēkas gala. Tiesnešiem iespējams nokļūt savās telpās arī no Brīvības ielas, šķērsojot publisko zonu. Visa ēkas galvenā fasāde atvēlēta publiskajai zonai – gaiteņiem, uzgaidāmajām telpām. Tiesneši sēdināti "sētas pusē" un tiesu zāles plānotas ēkas vidū, atdalītas ar gaiteni. Konvoja zona atrodas pagraba stāvā, kur izvietota arī auto stāvvieta 100 vietām, kas ir uzskatāma par nepietiekošu. Tiešā saistība konvoja zonai ar tiesu zālēm tikai pa liftiem. Vedot apsūdzētos pa kāpnēm, lai nokļūtu kādā no tiesu zālēm, jāšķērso tiesnešu gaitenis. Iebildes izraisa samērā lielais neregulāras formas telpu īpatsvars, kas apgrūtina to racionālu izmantošanu un iekārtojumu. Sevišķi tas attiecas uz tiesu zālēm.
Iekļaušanās vides un pilsētas kontekstā Labi iekļaujas apkārtējā apbūvē. Ēka labi noslēdz "kvartālu", tikai nedaudz par ātru, jo pilnvērtīgu kvartāla kompozīciju paredzēts panākt ar apbūvi gruntsgabalos, kas atrodas zonā līdz Ropažu ielas pieslēgumam Brīvības ielai. Komisijas iebildumus izraisīja "sētas fasādes" vienkāršotais raksturs. Ēkas augstums 17,50 metru liecina par labu apbūves mēroga izpratni un atbilstību konkursa noteikumiem. Plašā pazemes stāvvietas daļa ārpus ēkas kontūras var būt par apgrūtinājumu iespējamā parka zonas kvalitatīvai apzaļumošanai. Iebrauktuves konvojam un pazemes stāvvietā no Ropažu ielas ir gruntsgabala stūrī kā prasīts noteikumos. Projekta, autoruzraudzības izmaksas Projekta izstrādes izmaksas vērtējams kā "saudzīgas". Nevienā projektā pret piedāvātajiem konstruktīvajiem risinājumiem piezīmju nav. Informācijas avots un foto: Latvijas arhitektu savienības mājaslapa

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Nedēļas tēma

"AlpicAir" –  īpaši Baltijas valstīm paredzētas gaisa kondicionēšanas iekārtas un siltumsūkņi

"AlpicAir" –  īpaši Baltijas valstīm paredzētas gaisa kondicionēšanas iekārtas un siltumsūkņi

Iespējams, ir maz tādu cilvēku, kas vasaras tveicē neaizdomātos par gaisa kondicionēšanas iekārtas uzstādīšanu savā īpašumā – vai tas būtu mājoklis, birojs vai kāda sabiedriska vai ražošanas ēka. Kā nekā – tieši šāda veida iekārtas palīdz nodrošināt komfortablu iekštelpu klimatu, veidojot labvēlīgus apstākļus gan ikdienas dzīvei, gan darba uzdevumu veikšanai. 

Aktuālie piedāvājumi

Meža un lauksaimniecības zemes vērtēšana

Meža un lauksaimniecības zemes vērtēšana

Raksturīgi, ka vajadzība novērtēt īpašumu, kas sastāv no lauksaimniecības un meža zemes, ir "neērta" ne tikai lielākajam vairumam uzņēmumu, kas ar to nodarbojas, bet arī pašiem īpašniekiem. SIA REIZ viena no spēcīgākajām kompetencēm ir tieši meža zemes vērtēšana, tajā skaitā ja ir lauksaimniecības zemes klātesamība – objektīva vērtēšana!

Aktualitātes

Latvijā pirmoreiz novērota negatīva elektroenerģijas cena biržā

Latvijā pirmoreiz novērota negatīva elektroenerģijas cena biržā

Pirmoreiz vēsturē Latvijā novērota negatīva vairumtirdzniecības elektroenerģijas cena. Šā gada 6. jūlijā laikā no 5.00-6.00 rītā elektroenerģijas cena Nord Pool biržā Latvijas cenu zonā bija –0,09 EUR/MWh. Šāda netipiska situācija ir novērota pirmo reizi.

Uzņēmējs runā

Ventilējama fasāde ar PAROC ZERO sistēmu 

paroc_1

PAROC piedāvā jaunu siltumizolācijas un stiprināšanas metodi PAROC ZERO, bez kronšteiniem un bez karkasa, kur vēdināmu fasādi nes tikai atsevišķas skrūves un to ietekme uz siltuma caurlaidību ir ne vairāk par 5%.   

Meža un lauksaimniecības zemes vērtēšana

dsc_0340

Raksturīgi, ka vajadzība novērtēt īpašumu, kas sastāv no lauksaimniecības un meža zemes, ir "neērta" ne tikai lielākajam vairumam uzņēmumu, kas ar to nodarbojas, bet arī pašiem īpašniekiem. SIA REIZ viena no spēcīgākajām kompetencēm ir tieši meža zemes vērtēšana, tajā skaitā ja ir lauksaimniecības zemes klātesamība – objektīva vērtēšana!