abc.lv skaitļos

Lietotāji online90
Aktīvie uzņēmumi25213
Nozares raksti1277
Ekspertu atbildes3041
Nepildīto saistību dēļ Stradiņa slimnīcas vadība izskata iespēju pārtraukt būvniecības līgumu ar SIA “Velve” : Būvniecības, arhitektūras un interjera portāls abc.lv

Nepildīto saistību dēļ Stradiņa slimnīcas vadība izskata iespēju pārtraukt būvniecības līgumu ar SIA “Velve”

Nepildīto saistību dēļ Stradiņa slimnīcas vadība izskata iespēju pārtraukt būvniecības līgumu ar SIA “Velve”

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (Stradiņa slimnīca) jaunās A2 ēkas būvniecības procesa īstenošana ir apdraudēta, jo SIA “Velve” turpina nepildīt savas būvniecības līgumā uzņemtās saistības, tostarp būtiski kavē plānoto būvdarbu izpildes termiņus, naudas plūsmas izpildi, kā arī nespēj sniegt pietiekamus un uzticamus pierādījumus par uzņēmuma spēju īstenot būvniecības līgumu. Uz 2023. gada 31. decembri SIA “Velve” kavējumu rezultātā slimnīcā neapgūtais ERAF finansējuma apjoms ir 26 miljoni eiro. Pretēji būvnieku 2023. gada decembra solījumiem SIA “Velve” būvdarbi nenotiek atbilstošā kapacitātē, atkārtotas pārbaudes liecina, ka problēmas ar pelējumu pagrabstāvā  no būvnieka puses nav novērstas, un termiņu kavējumi turpina ietekmēt slimnīcas darbu.

Kā ziņots iepriekš, Stradiņa slimnīcas vadība ir veikusi virkni darbību, lai veicinātu projekta un būvniecības darbu apjoma paātrināšanu, t. sk. nodrošinājusi efektīvāku saziņu starp iesaistītajām pusēm, kopīgu darbu izpildes termiņu izsekojamības mērķiem, paātrinājusi būvdarbu nodošanas procesu un uzlabojusi finanšu plūsmu. Tāpat piesaistīts būvekspertīzes uzņēmums projekta strīdu un problēmu risināšanai, kā arī papildu cilvēkresursi projekta vadības komandai. Vienlaikus notikusi pāreja uz ārējo būvuzraudzību, veikta noliktavu apsekošana ieturēto līdzekļu izmaksai par piegādātajiem būvmateriāliem ar mērķi uzlabot naudas plūsmas apriti, noslēgtas trīspusējās būvizstrādājumu piegādes vienošanās ar uzņēmumiem tiešo norēķinu veikšanai u. c.

“Slimnīcas primārais mērķis ir uzbūvēt kvalitatīvu A2 jaunā korpusa ēku. Katra diena, kas Stradiņa slimnīcai kavē izmantot jaunās A2 korpusa telpas, maksā dārgi – mūsu pacientiem nav iespēju saņemt pakalpojumus mūsdienīgās un ārstniecības procesam atbilstošās telpās, savukārt slimnīcas darbinieki spiesti ilgstoši strādāt sarežģītos apstākļos fiziski un morāli novecojušā infrastruktūrā. Slimnīca nevar pilnā mērā pildīt universitātes slimnīcas funkcijas, kas saistītas ar zinātnes, pētniecības un izglītības attīstību un piesaistītu jaunos speciālistus. Ja runa ir par pacientu un darbinieku veselību un drošību, kompromisiem būvniecības procesā nav vietas. Jaunajai ēkai jābūt ne tikai gatavai iespējami ātrāk, bet pirmām kārtām tai ir jābūt drošai, ko esošais būvnieks acīmredzami nespēj nodrošināt,” norāda Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis.

SIA VELVE būtiski kavē būvdarbu izpildes termiņus un nespēj nodrošināt kvalitatīvu darbu izpildi

Neskatoties uz slimnīcas veiktajām darbībām, SIA “Velve” turpina nepildīt savas būvniecības līgumā uzņemtās saistības – nendodrošina būvdarbu veikšanai nepieciešamo resursu kapacitāti, turpina būtiski kavēt plānoto būvdarbu izpildes termiņus, un darbu virzība objektā ir ļoti lēna, kas Stradiņa slimnīcai kā pasūtītājam nesniedz pārliecību par būvnieka spēju pabeigt būvniecības darbus nolīgtajos termiņos. Piemēram, vidējais strādnieku skaits objektā no 2023. gada septembra līdz 2024. gada janvārim atbilstoši ierakstiem elektroniskajā uzskaites sistēmā nav lielāks par vidēji 100 strādniekiem, kas ir nepietiekams aktīvai būvdarbu virzībai.  

Tāpat joprojām nav atrisināta situācija ar pagrabstāvā konstatēto pelējumu: SIA “Velve” nav iesniegusi materiālu ražotāju apliecinājumu par dezinfekcijas līdzekļa ietekmi uz būvmateriālu īpašībām, jumta pieslēgumi pie stikla fasādēm nav pabeigti, nav iesniegta SIA “Velve” detalizācija  vairākām fasādēm, kas neļauj veikt darbu nodošanu un uzsākt secīgus nākamos darbus. Turklāt  konstatēta atkārtota ūdens iekļūšana ēkā lielos apmēros kūstoša sniega, neizolētu plaisu un temperatūras svārstību rezultātā, kas palielina pelējuma risku un iespējamus materiālu bojājumus. Kavējas darbs pie defektu novēršanas; zonās, kurās defekti ir jau novērsti, konstatēts atkārtots defektu rašanās risks, jo uz konstrukcijām tiek konstatēts kondensāts un neatbilstoša telpu temperatūra.

Banner 280x280

Lai arī apkures nodrošināšanai telpās ir pieslēgts šķidrā kurināmā katls un izvietoti pārvietojamie gaisa sildītāji pagrabā, nodrošinot minimālo nepieciešamo temperatūru, telpās ir konstatējamas temperatūras svārstības; šobrīd vēl turpinās pieslēgšana pie energobloka apkures katla un sistēmas. Līdz šim brīdim SIA “Velve” nav noorganizējusi energoblokā izbūvēto darbu nodošanu un elektrības pārslēgšanu, kas būtiski ietekmēs būvdarbu tempu tuvākajā laikā, jo objektā nebūs nodrošināta pietiekama elektrības jauda. 

Pēc pagraba stāva pretpelējuma pasākumu veikšanas pelējuma klātbūtnes noteikšanai slimnīca 2023. gada decembrī un 2024. gada janvārī tika piesaistīts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, kas konstatēja pagraba stāvā pelējuma klātbūtni. Šobrīd “BIOR” turpina pelējuma veida noskaidrošanu, kā arī ir plānota atkārtota pelējuma klātbūtnes noteikšana dinamikā, tajā skaitā visas A otrās kārtas ēkas apsekošana un laboratorisku analīžu veikšana pelējuma klātbūtnes vai tā neesības noteikšanai. Slimnīcas un atbilstoši starptautiskajai praksei pelējuma klātbūtne ir principiāli nepieļaujama veselības aprūpei plānotā ēkā, līdz ar to būtu demontējams ēkas pagrabstāvs, veicama telpu tīrīšana un apstrāde, pagrabstāva atkārtota izbūve. SIA “Velve” nepiekrīt šādam slimnīcas redzējumam un uzskata, ka demontējams ir tikai identificētā pelējuma būvniecības apjoms.

SIA VELVE būtiski kavē naudas plūsmas izpildi, liedzot apgūt ERAF līdzekļus

Veicot padziļinātu izpēti, noskaidrots arī, ka SIA “Velve” būtiski kavē naudas plūsmas izpildi, kā rezultātā iestājies ERAF piešķirto līdzekļu neizmantošanas risks. Uz 2023. gada 31. decembri SIA “Velve” nav iesniegusi būvniecības līgumā noteikto dokumentāciju starptermiņa ietvaros izmantotā finansējuma un būvdarbu izpildes apjomu izvērtēšanai. Atbilstoši Vienošanās, konstatējot starptermiņa neizpildi, slimnīca piemēro SIA “Velve” līgumsodu.

SIA “VELVE” nespēj  sniegt pietiekamus un uzticamus pierādījumus par uzņēmuma spēju īstenot būvniecības līgumu

 Lai lemtu par būvniecības līguma turpināšanu vai tā pārtraukšanu, kā arī lai pārliecinātos par SIA “Velve” spēju īstenot būvniecības līgumā plānoto jauno izpildes termiņu, slimnīca bija lūgusi SIA “Velve” iesniegt: praktiski realizējamu plānu būvdarbu pabeigšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā un nodošanai PSKUS, t.sk. norādot darbus un to izpildes termiņus; tuvāko mēnešu (2024. gada janvāra-februāra) detalizētu darbu izpildes plānu pa nedēļām (operacionālais plāns), detalizēti norādot veicamos darbus, to uzsākšanas un pabeigšanas datumus un kvalificētu būvdarbu veicēju skaitu objektā; apliecinājumu par resursu (t.sk. cilvēkresursu, materiālu, tehnoloģiju, finanšu resursu) pietiekamību minēto darbu izpildei; būvdarbu izpildei piesaistāmo apakšuzņēmēju sarakstu ar konkrētām norādēm par to iesaisti konkrētu darbu veikšanā; noslēgto līgumu ar apakšuzņēmējiem kopijas, kas apliecina apakšuzņēmēju saistības veikt norādīto darbu izpildi; apliecinājumu par finanšu resursu pieejamību sekmīgai projekta turpināšanai – bankas garantija par pieejamiem finanšu resursiem vismaz viena mēneša plānotās izpildes apmērā vai konta apgrozījums par pēdējiem diviem mēnešiem, kur parādās brīvi pieejamie apgrozāmie līdzekļi iepriekš norādītajā apmērā; detalizētu informāciju par pelējuma novēršanas pasākumiem un plānoto rīcību, lai pārliecinātos par pelējuma neesamību objektā. Stradiņa slimnīca ir saņēmusi tikai daļu informācijas no SIA “Velve” un pierādījumi nav pietiekami, lai gūtu pārliecību par SIA “Velve” spēju īstenot būvniecības līgumu noteiktajos termiņos, kvalitātē un budžeta ietvaros.

Lai gan iesniegtajā dokumentācijā ir piedāvāts jauns būvniecības līguma izpildes termiņš – 17 mēneši no jaunas vienošanās pie būvniecības līguma noslēgšanas – slimnīcas ieskatā minētais termiņš ar esošo būvdarbu intensitāti un strādnieku skaitu nav īstenojams, jo, būtiski nepalielinot būvniecības līguma izpildei piesaistīto resursu apjomu, būvniecības līguma izpildei būtu nepieciešams līdz pat 37 mēnešiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto, slimnīcas vadība apsver līgumattiecību pārtraukšanu ar SIA “Velve” un būvniecības projekta pabeigšanu pēc līguma laušanas.

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Nedēļas tēma

ARI Stone – augstas kvalitātes akmens virsmas jūsu interjeram

ARI Stone – augstas kvalitātes akmens virsmas jūsu interjeram

ARI Stone ir uzņēmums, kas apvieno jaunākās inovācijas, augstākās kvalitātes akmens materiālus un bezgalīgas dizaina iespējas, lai palīdzētu jums izveidot jaunus interjera elementus. Uzzināsim, kas ietilpst ARI Stone piedāvājumā un kādi ir šīs sezonas jaunumi un dizaina aktualitātes!

Aktuālie piedāvājumi

Aktualitātes

Izstāsti Latvijai