abc.lv skaitļos

Lietotāji online27
Aktīvie uzņēmumi24799
Nozares raksti1114
Ekspertu atbildes3041
SIA Ēku projekti & Pārvaldīšana – namu pārvaldība un apsaimniekošana : Būvniecības, arhitektūras un interjera portāls abc.lv

SIA Ēku projekti & Pārvaldīšana – namu pārvaldība un apsaimniekošana

SIA Ēku projekti & Pārvaldīšana – namu pārvaldība un apsaimniekošana

Par uzņēmumu
Strādājam dzīvokļu īpašnieku labā. Savu darbību būvniecībā un namu apsaimniekošanas nozarēs uzņēmums organizē kopš 2012. gada. Ar savu kvalificēto nekustamo īpašumu speciālistu zināšanām un darba pieredzi mēs atrisināsim gan mazas, gan lielas bēdas, kas ikdienā jums un jūsu daudzdzīvokļu namam ir radījušas problēmas. Nav neatrisināmu situāciju, ir tikai jāzina, kā tās risināt!

Darbības veidi:  

 • dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana
  (pilna servisa daudzdzīvokļu nama pārvaldība un apsaimniekošana, atsevišķu apsaimniekošanas darbību ārpakalpojumi);
 • konsultācijas DZĪB, DZĪKS, dzīvokļu īpašnieku kopībām, māju pilnvarotām personām, māju vecākajiem un dzīvokļu īpašniekiem par māju apsaimniekošanu
  (konsultācijas par nama pārvaldīšanas/apsaimniekošanas jautājumiem, dažādu nozares nepieciešamo dokumentu izstrāde, līgumu sastādīšana, klātienes un online konsultācijas);
 • būvprojektu vadība
  (energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojektu vadība, renovācijas projektu vadība, ES būvprojektu vadība daudzdzīvokļu namiem);
 • ēku un to pieguļošās teritorijas remontdarbu, būvdarbu organizēšana un izpilde 


Pakalpojumi

1. Piedāvājam konsultācijas un palīdzību jautājumos par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu un pārvaldību:

 • līgumu slēgšana ar ārpakalpojumiem, ārpakalpojumu uzraudzība;
 • dzīvojamās mājas problēmjautājumu risināšana pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos;
 • pārvaldīšanas līgums tā sastāvdaļas;
 • obligāti veicamo apsaimniekošanas darbību izpilde ikdienā;
 • darbs ar mājas kopību, vienota viedokļa veidošana;
 • tāmju un pakalpojumu atbilstība normatīvo aktu prasībām;
 • dalītā īpašuma jautājumi, kā pieņemt lēmumus;
 • kopsapulču veidošana, plānošana un organizēšana;
 • aktu, protokolu, atskaišu, plānu sastādīšana;
 • ūdens zudumu monitorings un kontrole;
 • mājas lietas veidošana, uzturēšana, arhivēšana;
 • mājas finanšu kontrole, atskaišu sagatavošana;
 • valdījuma tiesību pārņemšanas procesuālā kārtība un nepieciešamā dokumentācija;
 • nesošo konstrukciju, tīklu un komunikāciju kalpošanas laiki, risinājumi;
 • remontdarbu plānošana, plānu sastādīšana;
 • energoefektivitātes īstenošanas pasākumi;
 • cenu kalkulācija un tāmju sastādīšana;
 • dokumentu pārvaldība, mājas lietas vešana;
 • mājas vizuālā apskate un tehniskais apsekojums;
 • inženiersistēmu uzturēšana;
 • citu apsaimniekošanas darbību ieviešana;
 • projektu, būvprojektu vadība;
 • dažādu dokumentu( vai paraugu) sagatvošana (pilnvaras, akti, rīkojumi, mājas lietas dokumentācija).

2. Atsevišķu apsaimniekošanas darbību pakalpojumi DZĪB, DZĪKS vai māju kopībām

Vizuālās apskates pakalpojums
Piedāvājam jūsu daudzdzīvokļu namā organizēt vizuālās apskates. Vizuālo apskati veic atbilstošas kvalifikācijas speciālists  nekustamo īpašumu pārvaldnieks, 4. kvalifikācija.

Vizuālā apskate tiek organizēta pa mājas daļām:

 • ēka, fasāde, konstrukcijas, pamati, sienas, ieejas bloki, pagrabs,
 • jumta konstrukcijas, ventilācijas tīklu skursteņi, dūmeņi,
 • balkoni, lodžijas,
 • komunikāciju tīkli, iekšējie inženiertīkli, ārējie inženiertīkli,
 • piegulošā teritorija, taciņas, celiņi, laukumi, zālāji, dobes,
 • karstā ūdens un apkures sistēma.

Apskates laikā tiek veikta fotofiksācija, pēc apskates tiek sastādīts vizuālās apskates akts atbilstoši MK 408. noteikumiem. Vizuālās apskates akts ir pamats nākotnes remontdarbu izmaksām, kuras iedzīvotāji maksā uzkrājumu fondā.

Pamatojoties uz vizuālās apskates aktu, tiek sastādīts remontdarbu plāns prioritatīvajā secībā, kurā tiek norādīta konstatētā problēma un tās risinājums, piedāvājot arī remontdarbu tāmi.

Tehniskā apsekojuma pakalpojums
Ja konstatēta ēkas vai tās daļas problēma, tad piedāvājam padziļinātu ēkas, tās daļu, iekārtu, tīklu vai komunikāciju tehnisko apsekojumu. To veic piesaistītie sertificētie būvspeciālisti. Pēc tehniskās apsekošanas tiek sagatavots Tehniskais atzinums ar reālo situācijas izvērtējumu un ieteicamajiem renovācijas vai remontdarbiem.

Pirms pakalpojuma puses vienojas savstarpējā līgumā par sadarbības nosacījumiem.

3. Dzīvokļu īpašnieku apmācību organizēšana
Organizējam seminārus, lekcijas un dažāda veida informācijas apmaiņu ar dzīvokļu īpašniekiem, māju pilnvarotām personām par apsaimniekošanas nozares pamatjautājumiem. Apmācību laikā tiek sniegts plašs informatīvs materiāls par dzīvokļu īpašnieku tiesībām, pienākumiem un atbildību, kas tālākajā sadarbībā ar izvēlēto nama pārvaldnieku ieviesīs savstarpēju sapratni un vienotu rīcību.

4. Pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas pakalpojums
Organizējam daudzdzīvokļu nama pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas procesu neatkarīgi no izvēlētās mājas pārvaldīšanas formas. Izveidojam nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem. Pārvaldīšanas līguma sastādīšana vai arī potencionālā līguma projekta izpēte. Atzinuma sagatavošana. Lēmumu, protokolu noformēšana.

5. Būvprojektu, remontdarbu organizēšana
Ja esat izlēmuši savā daudzdzīvokļu namā organizēt būvniecību, renovāciju vai remontdarbus, piedāvājam savas profesionālās komandas palīdzību projekta realizācijā. Sagatavojam nepieciešamo būvdokumentāciju no idejas līdz nodošanai ekspluatācijā. Organizējam iepirkumus atbilstoši pasūtītāja vēlmēm. Sastādām būvniecības tāmes.

SIA “Ēku projekti & Pārvaldīšana”
Reģ. Nr. : 40103569995
Adrese: Strengu 8, Rīga, Latvija, LV-1063
Tālrunis: +371 29105001
E-pasts: kristine@ekuparvaldnieks.lv (Kristīne Rozenberga, nekustamo īpašumu pārvaldnieks, 4. kvalifikācija)
www.ekuparvaldnieks.lv

 

Dalies ar šo rakstu

Nedēļas tēma

Aktuālie piedāvājumi

Aktualitātes

RNP: Sadzīviski negadījumi nedrīkst kļūt par ikdienu

RNP: Sadzīviski negadījumi nedrīkst kļūt par ikdienu

Šajā nedēļā notikušais negadījums, kas saistīts ar nepilnīgu lifta darbību, kas notika vienā no Kurzemes prospekta deviņu stāvu ēkām, nekavējoties piesaistīja ne tikai operatīvo dienestu tūlītēju reakciju, bet arī ēkas apsaimniekotāja SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) uzmanību. 

Pielaiko telpu, māju, dārzu