"Projektēšanas birojs Austrumi", SIA

"Projektēšanas birojs Austrumi", SIA

Kontakti

 1. 64605884
 2. 26821100
 3. 64605888
 4. sia.austrumi@inbox.lv
 5. info@austrumi.lv

Juridiskie dati

 1. 42403019889
 2. LV42403019889
 3. 31.01.2007
 4. Rēzekne, Latgales iela 87, LV-4601
 5. 2018

BIS.GOV.LV informācija

 1. Arhitekta prakse
 2. Ceļu būvdarbu vadīšana
 3. Ceļu projektēšana
 4. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība (Spriegums: līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 5. Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana (Spriegums: līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 6. Elektroietaišu projektēšana (Spriegums: līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 7. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
 8. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana
 9. Ēku būvdarbu būvuzraudzība
 10. Ēku būvdarbu vadīšana
 11. Ēku konstrukciju projektēšana
 12. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas
 13. 4498-R
 14. 2019. gada 31. augustam
 15. Aktīvs

Atslēgvārdi

Apakšzemes komunikācijas, komunikāciju projektēšana, arhitektūras
un projektēšanas pakalpojumi, būvuzraudzība, celiņu, laukumu, ceļu, tiltu projekti,
detālplānošana, teritoriju labiekārtošana, dizains, interjers,
dzelzsbetona konstrukcijas, betons, elektromontāža, elektroinstalāciju projektēšana,
elektroapgādes projekti, ēku tehniskā apsaimniekošana, fasādes,
ģeoloģija, ģeotehnika, inženierģeoloģija, ģeodēzija, kartogrāfija
un topogrāfija, ģeofizika, inženierkomunikāciju projektu izstrāde,
inženieru konsultācijas, konsultācijas būvniecībā, labiekārtošana,
apzaļumošana, melioratīvā un hidrotehniskā būvniecība, meliorācija,
meliorācijas darbi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, projekti,
projektu vadība, rekonstrukcija un restaurācija, tāmēšana, telekomunikācijas,
ūdensapgāde un kanalizācija, vājstrāvas tīkli, projektēšana un ierīkošana,
Austrumi, ūdenssaimniecība, tehniski ekonomiskais pamatojums, ventilācijas projekti,
plāni, augstsprieguma transformatori, ēku konstrukcijas, gaisa
kondicionēšanas risinājumi, būvdarbu veikšana un vadīšana,
vides projekti, strādājam visā Latvijā, Rēzeknē, Rēzeknes novadā.
Vairāk

Saistītie resursi