"Projektēšanas birojs Austrumi", SIA

"Projektēšanas birojs Austrumi", SIA

Kontakti

 1. 64605884
 2. 26821100
 3. 64605888
 4. sia.austrumi@inbox.lv
 5. info@austrumi.lv

Juridiskie dati

 1. 42403019889
 2. LV42403019889
 3. 31.01.2007
 4. Rēzekne, 18. novembra iela 16, LV-4601
 5. 2017

BIS.GOV.LV informācija

 1. Arhitekta prakse
 2. Ceļu būvdarbu vadīšana
 3. Ceļu projektēšana
 4. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 5. Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 6. Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 7. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
 8. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana
 9. Ēku būvdarbu būvuzraudzība
 10. Ēku būvdarbu vadīšana
 11. Ēku konstrukciju projektēšana
 12. Arhitekta prakse
 13. Ēku konstrukciju projektēšana
 14. 4498-R
 15. 2019. gada 31. maijam
 16. Aktīvs

Atslēgvārdi

Apakšzemes komunikācijas, komunikāciju projektēšana, arhitektūras
un projektēšanas pakalpojumi, būvuzraudzība, celiņu, laukumu, ceļu, tiltu projekti,
detālplānošana, teritoriju labiekārtošana, dizains, interjers,
dzelzsbetona konstrukcijas, betons, elektromontāža, elektroinstalāciju projektēšana,
elektroapgādes projekti, ēku tehniskā apsaimniekošana, fasādes,
ģeoloģija, ģeotehnika, inženierģeoloģija, ģeodēzija, kartogrāfija
un topogrāfija, ģeofizika, inženierkomunikāciju projektu izstrāde,
inženieru konsultācijas, konsultācijas būvniecībā, labiekārtošana,
apzaļumošana, melioratīvā un hidrotehniskā būvniecība, meliorācija,
meliorācijas darbi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, projekti,
projektu vadība, rekonstrukcija un restaurācija, tāmēšana, telekomunikācijas,
ūdensapgāde un kanalizācija, vājstrāvas tīkli, projektēšana un ierīkošana,
Austrumi, ūdenssaimniecība, tehniski ekonomiskais pamatojums, ventilācijas projekti,
plāni, augstsprieguma transformatori, ēku konstrukcijas, gaisa
kondicionēšanas risinājumi, būvdarbu veikšana un vadīšana,
vides projekti, strādājam visā Latvijā, Rēzeknē, Rēzeknes novadā.
Vairāk

Saistītie resursi