"Projektesanas birojs Austrumi", Ltd.

"Projektesanas birojs Austrumi", Ltd.

Contacts

 1. +371 64605884
 2. +371 26821100
 3. +371 64605888
 4. sia.austrumi@inbox.lv
 5. info@austrumi.lv

Legal data

 1. 42403019889
 2. LV42403019889
 3. 31.01.2007
 4. Rēzekne, Latgales iela 87, LV-4601
 5. 2018

BIS.GOV.LV information

 1. Arhitekta prakse
 2. Ceļu būvdarbu vadīšana
 3. Ceļu projektēšana
 4. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība (Spriegums: līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 5. Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana (Spriegums: līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 6. Elektroietaišu projektēšana (Spriegums: līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)
 7. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
 8. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana
 9. Ēku būvdarbu būvuzraudzība
 10. Ēku būvdarbu vadīšana
 11. Ēku konstrukciju projektēšana
 12. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas
 13. 4498-R
 14. 2019. gada 31. augustam
 15. Aktīvs

Keywords

Underground communication, communications engineering, architectural
and engineering services, construction supervision, paths, squares,
roads, bridge projects, detail planning, territory improvement, design,
interior, reinforced concrete structures, concrete, electric installation,
electrical installation engineering, power supply projects, building
technical administration, facades, geology, geotechnics, engineering geology,
geodesy, cartography and topography, geophysics, utilities project development,
engineering consulting, advice on construction, improvement, greening,
land improvement and hydraulic engineering constructions, land amelioration,
land reclamation, waste water treatment plants, projects, project management,
reconstruction and restoration, estimate, telecommunications, water-pipe and sewerage,
low-voltage networks, design and installation, East, water management,
feasibility study, ventilation projects, plans, high-voltage transformers,
building structures, air-conditioning solutions, construction work
execution and management, environmental projects, we work all over Latvia,
In Rezekne, In Rēzeknes district.
More

Saistītie resursi