Saskaņošanas process, dokumentācija

Publiskās apspriešanas lapa Rīgā

Publiskās apspriešanas lapa Rīgā

Saskaņā ar Noteikumu 13.2. punktu Departaments ir izveidojis publiskās apspriešanas aptaujas lapas šablonu (skatīt 4. pielikumu), kuru būvniecības ierosinātājs izmanto par paraugu, veidojot aptaujas lapu konkrētās būvniecībās ieceres publiskajai apspriešanai.
Par publisko apspriešanu atbildīgais sekretārs Rīgā

Par publisko apspriešanu atbildīgais sekretārs Rīgā

Sekretāre koordinē publiskās apspriešanas gaitu, sniedzot nepieciešamo informāciju būvniecības ierosinātājam un citiem interesentiem, piedalās būvniecības ieceres prezentācijā, apkopo publiskās apspriešanas laikā saņemtās atsauksmes, sagatavo ziņojumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem, ar kuru ikviens var iepazīties Departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv, sadaļā "Sabiedriskās un publiskās apspriešanas", un sagatavo Rīgas domes lēmuma projektu
Pēc publiskās apspriešanas iesniedzamie dokumenti Rīgā

Pēc publiskās apspriešanas iesniedzamie dokumenti Rīgā

Pēc publiskās apspriešanas noslēguma būvniecības ierosinātājs Departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4., 1. stāvā iesniedz (adresētu Sekretārei) sekojošu dokumentāciju:
Publiskās apspriešanas materiālu izvietošana izpilddirekcijā Rīgā

Publiskās apspriešanas materiālu izvietošana izpilddirekcijā Rīgā

Publiskās apspriešanas vizuālos materiālus (Būvvaldes apstiprinātās planšetes), aptaujas lapas un citus informatīvos materiālus būvniecības ierosinātājs uz visu publiskās apspriešanas laiku izvieto Izpilddirekcijas telpās.
Publiskās apspriešanas būvtāfele Rīgā

Publiskās apspriešanas būvtāfele Rīgā

Saskaņā ar Noteikumu 13.5. un 14.4. punktu, būvniecības ierosinātājs sabiedrības informēšanas nolūkos līdz ar publiskās apspriešanas sākuma dienu nodrošina būvtāfeles izvietošanu uz apbūvējamā zemes gabala.
Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem Rīgā

Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem Rīgā

Pēc publiskās apspriešanas noslēguma Sekretāre apkopo visas publiskās apspriešanas laikā rakstiski sniegtās atsauksmes, prezentācijas laikā izskanējušos viedokļus, institūciju un neatkarīgu ekspertu sniegtos atzinumus, kas tiek iekļauti ziņojumā par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem. Ziņojumā tiek iekļauta arī informācija par būvniecības ieceres līdzšinējo attīstības gaitu, Būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem un būvniecības ierosinātāja sniegtās atbildes uz iedzīvotāju izteiktaj
Publiskās apspriešanas process Rīgā

Publiskās apspriešanas process Rīgā

Būvniecības ieceru publisko apspriešanu organizēšana Rīgā
Rīgas domes lēmums pēc publiskās apspriešanas

Rīgas domes lēmums pēc publiskās apspriešanas

Galīgo lēmumu par būvniecības ieceres akceptēšanu pieņem Rīgas domes sēdē.
Publiskās apspriešanas termiņš Rīgā

Publiskās apspriešanas termiņš Rīgā

Būvniecības ieceres publiskā apspriešana tiek organizēta atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai. Saskaņā ar Noteikumu 4.punktu, būvniecības iecere tiek nodota publiskajai apspriešanai uz laiku no četrām līdz astoņām nedēļām.
Vienkāršotā renovācija un rekonstrukcija. Viegli, ātri, lēti

Vienkāršotā renovācija un rekonstrukcija. Viegli, ātri, lēti

Kopš 2005.gada Latvijas teritorijā atļauta tā sauktā vienkāršotā renovācijas un rekonstrukcijas veikšana ar minimālu projekta dokumentāciju, taču liela daļa iedzīvotāju, īpaši mazpilsētās, novados un pagastos, joprojām par to nav informēti un šo iespēju neizmanto. Rīgā situācija ir daudz labāka - pagājušajā gadā pilsētas būvvaldē tika iesniegtas 2592 apliecinājuma kartes, no tām - 2157 no privātpersonām. Vienkāršoto kārtību rīdzinieki izmanto gan pašlaik veicamajām telpu pārveidēm, gan arī, lai
Īstenojam ģimenes mājas ieceri

Īstenojam ģimenes mājas ieceri

Tradicionālais veids, kā sākt īstenot ģimenes mājas ieceri, ir doties pie arhitekta, izklāstīt savas vēlmes un saņemt profesionāli izstrādātu projektu. Otrs variants ir izvēlēties kādu no simtiem tipveida projektiem, ko piedāvā vairākas firmas.
Ko nozīmē jēdziens "ēka"?

Ko nozīmē jēdziens "ēka"?

Portāla lasītājs iesūtījis jautājumu ar lūgumu paskaidrot, ko nozīmē jēdziens "ēka". Paskaidrojam šo jēdzienu, izmantojot LR likumos izmantotos terminus un tiesu praksi.
abc.lv atbilde: Dokumenti, kas nepieciešami, lai nodotu māju ekspluatācijā

abc.lv atbilde: Dokumenti, kas nepieciešami, lai nodotu māju ekspluatācijā

Kādus dokumentus nepieciešams nokārtot, lai nodotu māju ekspluatācijā? Informācija un grafiskie attēli no Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta.
Zemes dzīļu kaprīzes

Zemes dzīļu kaprīzes

Pats galvenais risks, ja grunts izpētes dati netiek ņemti vērā vai ar tā vispār netiek veikta, ir ēkas nevienmērīga un strauja sēšanās ekspluatācijas perioda sākumā, kas savukārt izraisa ēkas fasādes deformācijas, inženiertīklu un komunikāciju deformācijas vai pat bojājumus, logu un durvju ailu deformāciju, iekšējās apdares noslāņošanos, jumta deformācijas.
Specializētas tāmēšanas datorprogrammas būvniecībai

Specializētas tāmēšanas datorprogrammas būvniecībai

Svarīgs un nepieciešams solis būvniecībā ir tāmju sastādīšana. Jebkurš tāmētājs zina, ka tas ir laikietilpīgs process. Tieši tāpēc ir izstrādātas īpašas datorprogrammas, kuras šo procesu padara ērtāku, ātrāku un precīzāku.