abc.lv skaitļos

Lietotāji online10
Aktīvie uzņēmumi19882
Nozares raksti869
Ekspertu atbildes2498
Būvvaldes, būvuzraudzība, likumi : abc.lv

Būvvaldes, būvuzraudzība, likumi

Ko dara būvvalde?

Ko dara būvvalde?

Būvvalde ir institūcija, kas atrodas pašvaldības pārraudzībā, tās uzdevums ir regulēt būvniecības procesus konkrētā teritorijā, pārzināt būvniecību visās tās stadijās: projekta izstrādes un akceptēšanas, tehnisko noteikumu un būvatļauju izsniegšanas stadijā, kā arī noslēdzošā kārtā, kad ...
Kas ir  <i>Rīgas ūdens</i> un kad tur jāgriežas?

Kas ir <i>Rīgas ūdens</i> un kad tur jāgriežas?

<i>Rīgas ūdens</i> ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras vienīgais īpašnieks ir Rīgas pilsētas pašvaldība. <i>Rīgas ūdens</i> darbības galvenais uzdevums ir nodrošināt pilsētas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmējsabiedrību apgā...
Grozījumi Vispārīgajos būvnoteikumos

Grozījumi Vispārīgajos būvnoteikumos

Ministru kabinets 2007. gada 26. jūnijā pieņēma grozījumus Vispārīgajos būvnoteikumos Nr.420, kas papildina 1997. gada 1. aprīļa noteikumus Nr.112 ar tādu pašu nosaukumu. Izmaiņas tika veiktas vairākās apakšnodaļās, ieviesta arī jauna sadaļa.
Būvniecības likums

Būvniecības likums

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: "Būvniecības likums"
Ko nozīmē jēdziens "ēka"?

Ko nozīmē jēdziens "ēka"?

Portāla lasītājs iesūtījis jautājumu ar lūgumu paskaidrot, ko nozīmē jēdziens "ēka". Paskaidrojam šo jēdzienu, izmantojot LR likumos izmantotos terminus un tiesu praksi.
Kādas ir patērētāja tiesības, ja sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums

Kādas ir patērētāja tiesības, ja sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums

Vai ir kāds likums, kas aizsargā mani kā mājas īpašnieku pret būvniekiem haltūrētājiem? /Ivars/ Paskaidrojumam - fragments no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma.
Būs vienkāršāka aizsargjoslu noteikšanas kārtība

Būs vienkāršāka aizsargjoslu noteikšanas kārtība

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nākotnē noteiks, ņemot vērā dabā redzamās pazīmes, piemēram, reljefu, ceļus, ielas un mežus, - vēsta "Zaļā zeme". Ja applūstošās teritorijas pēc pazīmēm dabā nevarēs noteikt precīzi, veiks inženiertehniskus aprēķinus ar desmit procentu applūduma varbūtību.
Kā aizstāvēt savas tiesības, ja būvētājs strādā nekvalitatīvi

Kā aizstāvēt savas tiesības, ja būvētājs strādā nekvalitatīvi

Pēdējos divos gados <i>Patērētāju tiesību aizsardzības centrs(PTAC)</i> saņēmis ievērojami vairāk sūdzību par būvdarbu un remontdarbu kvalitāti nekā iepriekšējos gados. Kā rīkoties, ja tiek piegādāti nekvalitatīvi būvmateriāli vai remontētājs pielaiž brāķ...
2007. gadā būvniecības jomā veiktie likumu grozījumi

2007. gadā būvniecības jomā veiktie likumu grozījumi

2007. gadā, pilnveidojot būvniecības normatīvo bāzi, liela vērība veltīta administratīvo šķēršļu samazināšanai, procedūru vienkāršošanai, lēmumu pieņemšanas atklātuma nodrošināšanai, kā arī modernizēti Latvijas būvnormatīvi, iekļaujot normatīvajos aktos jaunākām tehnoloģiskajām prasībām atbilstoš...
Ar grozījumiem Būvniecības likumā precizēts būvētāja jēdziens

Ar grozījumiem Būvniecības likumā precizēts būvētāja jēdziens

Saeima pieņēma Būvniecības likuma grozījumus, kas precizē būvētāja jēdzienu, kā arī būves, kuras šīs personas var būvēt bez būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāta, - ziņo LETA.
Palielināts naudas sods par vides piesārņošanu

Palielināts naudas sods par vides piesārņošanu

Saeima apstiprinājusi grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas palielina naudas sodus par vides piesārņošanu vai piegružošanu, - ziņo LETA.

Būvprojektus saskaņojošās institūcijas Rīgā

Lai saskaņotu būvniecības projektu Rīgā, var būt nepieciešamība griezties vairākās valsts un pašvaldības institūcijās - Satiksmes departamentā, LATVENERGO, <i>Rīgas gaisma</i> u.c.

Ministriju struktūras un amatpersonas, kuru pārziņā ir arhitektūras un būvniecības jautājumi

Šeit - Ekonomikas, Satiksmes, Kultūras un Vides ministriju un to pakļautībā esošo institūciju un amatpersonu saraksts.
Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi

Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu

Par Latvijas Būvniecības padomi

Rīkojums par Latvijas Būvniecības padomes sastāvu

Būvvaldes paraugnolikums

Būvvaldes paraugnolikums, izdots saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

Latvijas Būvniecības padomes nolikums

Latvijas Būvniecības padomes nolikums, izdots saskaņā ar Būvniecības likuma 5.pantu

Valsts būvinspekcijas nolikums

Valsts būvinspekcijas nolikums, izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
Latvijas Ugunsdzēsības asociācija

Latvijas Ugunsdzēsības asociācija

"Latvijas Ugunsdzēsības asociācija" ir brīvprātīga, profesionāla biedrība, kuras pamatmērķis ir savu biedru saimniecisko un tiesisko interešu aizsardzība un aktīva darbība Latvijas ugunsdzēsības pakalpojumu sniegšanas tirgū.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 112

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu.